1
00:00:39,091 --> 00:00:43,167
ŽOLDÁCI STRACHU

2
00:01:42,757 --> 00:01:45,791
Co se děje?
Nějaká zvláštní situace?

3
00:01:46,424 --> 00:01:48,498
Všechno je pod kontrolou.

4
00:01:59,632 --> 00:02:03,045
Majore.
Dobré odpoledne, generále.

5
00:02:06,174 --> 00:02:10,215
Jak jste si vyžádal, přinesl jsem
vám kopii kódů zahraničních účtů.

6
00:02:14,174 --> 00:02:17,789
Podle dohody, pět miliónů dolarů
za každou zásilku opia.

7
00:02:24,674 --> 00:02:28,341
Všechno se zdá v pořádku,
pane Greene. Až na tu cenu.

8
00:02:28,341 --> 00:02:32,299
Od nynějška to bude deset
miliónů dolarů za zásilku.

9
00:02:32,299 --> 00:02:36,299
Proč? To je absurdní.
To nepřipadá v úvahu.

10
00:02:36,299 --> 00:02:38,870
Spolupracujeme už léta.

11
00:02:40,132 --> 00:02:43,580
Poslouchejte, generále,
nemůžete zničit všechno.

12
00:02:49,049 --> 00:02:54,749
Naneštěstí pro vás už pan generál
není schopen žádného rozhodnutí.

13
00:02:56,757 --> 00:03:05,622
Ode dneška udávám ceny já,
pane Greene. Já, generál Dong.

14
00:03:06,757 --> 00:03:11,959
Já nemám zas takový vliv,
abych mohl dojednat takové peníze.

15
00:03:12,674 --> 00:03:17,047
- A za těchto okolností...
- Pár věrných je ještě v posledním tažení.

16
00:03:17,091 --> 00:03:21,215
Za pár hodin už budou všichni
mrtví, za to vám ručím.

17
00:03:32,882 --> 00:03:36,257
Takže jakou zprávu mám
předat těm, které zastupuji?

18
00:03:36,257 --> 00:03:40,630
Žádnou. Informuji je sám.

19
00:04:03,716 --> 00:04:07,882
6433, Ženeva, účet Andromeda.

20
00:04:07,882 --> 00:04:13,796
Curyšská banka Societé
Franco Indochinoise Marseille.

21
00:04:14,007 --> 00:04:18,629
Nádhera. Perfektní.

22
........