1
00:00:02,703 --> 00:00:04,779
Autismus, mentální postižení

2
00:00:04,804 --> 00:00:07,867
projevující se narušenými
komunikačními schopnostmi.

3
00:00:07,914 --> 00:00:10,179
Zní to, jako bych
popisoval chirurga?

4
00:00:10,219 --> 00:00:11,721
Zachránils mu život.

5
00:00:11,746 --> 00:00:13,179
Jsem doktor Shaun Murphy.

6
00:00:13,219 --> 00:00:15,254
Nikdy nezapomeň,
že to ty jsi ten chytrej.

7
00:00:15,294 --> 00:00:16,959
a jsem na tebe hrdej, Shaune.

8
00:00:16,999 --> 00:00:22,914
Můj bratr odešel
do nebe před mýma očima.

9
00:00:22,954 --> 00:00:24,588
Má vážný nedostatek.

10
00:00:24,628 --> 00:00:26,078
Když přijmeme Shauna,

11
00:00:26,103 --> 00:00:28,350
dáme tím naději těm lidem,

12
00:00:28,375 --> 00:00:29,842
že omezení, která mají,

13
00:00:29,844 --> 00:00:31,807
nejsou tím, čím
si myslí, že jsou,

14
00:00:31,832 --> 00:00:33,729
že i oni <i>mají</i> šanci!

15
00:00:34,155 --> 00:00:38,104
Pokud Shaun nenaplní
vše, co vím, že může,

16
00:00:38,106 --> 00:00:41,608
Rezignuji na pozici
předsedy této nemocnice.

17
00:02:01,262 --> 00:02:02,529
Kam to bude?

18
00:02:02,594 --> 00:02:05,024
Do nemocnice
u sv. Bonaventury v San José.

19
00:02:05,026 --> 00:02:07,939
Jsem rezident na chirurgii,
je to můj první den.

20
00:02:08,198 --> 00:02:09,831
Myslel jsem patro.

21
00:02:09,998 --> 00:02:11,043
Přízemí.

22
00:02:13,268 --> 00:02:14,868
Pojedu autobusem.

23
00:02:14,870 --> 00:02:20,171
The Good Doctor
........