1
00:00:01,100 --> 00:00:04,000
www.titulky.com

2
00:00:22,500 --> 00:00:25,960
Rádi bychom znali váš názor
na příčinu úmrtí profesora Pierse.

3
00:00:27,700 --> 00:00:28,960
Dobrá.

4
00:00:34,700 --> 00:00:38,800
Podle vás je
příčinou smrti jed.

5
00:00:39,550 --> 00:00:42,200
Otázkou je, jestli je
to vražda nebo sebevražda.

6
00:00:44,200 --> 00:00:47,900
Matoucím na
vyšetřování je to,

7
00:00:48,800 --> 00:00:50,750
že klíč byl
v místnosti, viďte?

8
00:00:51,316 --> 00:00:52,786
Přesně tak.

9
00:00:52,800 --> 00:00:55,000
Klíč byl nalezen

10
00:00:55,000 --> 00:00:57,100
v místnosti
společně s tělem.

11
00:00:57,558 --> 00:01:01,008
Z bezpečnostních
důvodů není možné

12
00:01:01,008 --> 00:01:04,598
původní klíč vzít
a udělat si kopii.

13
00:01:05,899 --> 00:01:10,371
Dva šálky naznačují,
že měl společnost.

14
00:01:10,871 --> 00:01:15,344
Jde-li o vraždu,
vrah použil

15
00:01:15,344 --> 00:01:20,444
neexistující klíč
a úmyslně ponechal důkazy.

16
00:01:21,615 --> 00:01:24,918
Vražda v zamčeném pokoji?

17
00:01:27,087 --> 00:01:31,025
Jde-li o sebevraždu,
jaký měl motiv?

18
00:01:31,358 --> 00:01:35,032
Policie ho vyšetřovala
ze sexuálního zneužití chlapce

19
00:01:35,032 --> 00:01:38,232
kterého potkal
na setkání charity.

20
00:01:38,332 --> 00:01:43,771
Jenže je z lepší rodiny,
takže se to vyšetřovalo obtížně.

21
00:01:45,506 --> 00:01:49,643
Když to byla sebevražda,
tak jaký je trik s tím klíčem?

........