1
00:00:00,010 --> 00:00:01,970
<i>Viděli jste...</i>
- Vláda nemůže nařídit poplatek,

2
00:00:01,971 --> 00:00:04,759
kterým by ochránila všechny průmysly
ohrožené levným dovozem, madam.

3
00:00:04,760 --> 00:00:07,260
Nejde přesně o tohle
v zákoně o obilí, sire Roberte?

4
00:00:09,160 --> 00:00:12,070
- Moje chyba. - Poslední dobou
vypadáte skvěle. To je skutečné zlato?

5
00:00:12,320 --> 00:00:15,450
Kanalizace je tu jako někde
ve stájích a všechno propouští.

6
00:00:15,500 --> 00:00:18,110
Pokud ti to tak vadí, přestaň
si stěžovat a něco s tím udělej.

7
00:00:18,137 --> 00:00:21,107
Dáváš mi svolení,
abych upravil vedení paláce?

8
00:00:21,406 --> 00:00:24,756
- Odkud jste, slečno Clearyová?
- Z hrabství Cork, sire.

9
00:00:24,806 --> 00:00:26,996
Královský palác
není místem pro papežence.

10
00:00:27,046 --> 00:00:29,396
Arnošte, jsem znepokojený.
Chováš se jako otec.

11
00:00:29,646 --> 00:00:32,446
Říkám si,
že tak ctím jeho památku.

12
00:00:33,646 --> 00:00:35,436
Mezi námi
nejsou žádná tajemství.

13
00:00:35,486 --> 00:00:37,206
Žádná tajemství.

14
00:00:38,326 --> 00:00:41,236
Pokud bych já byla
příslušníkem nižší vrstvy,

15
00:00:41,286 --> 00:00:44,396
mohla bych z toho vinit předsedu,
který podpořil zákon o obilí

16
00:00:44,446 --> 00:00:47,136
a chléb se tak
pro mě stal nedosažitelným.

17
00:00:54,604 --> 00:00:57,744
...:: Victoria ::...
...:: 2.série ::...

18
00:01:05,406 --> 00:01:08,426
Překlad a korekce: zuzana.mrak

19
00:01:11,046 --> 00:01:14,046
www.neXtWeek.cz

20
00:01:22,931 --> 00:01:25,471
EPIZODA 6
VÍRA, NADĚJE A DOBROČINNOST

21
00:01:29,389 --> 00:01:33,089
SCHULL, HRABSTVÍ CORK,
........