1
00:00:00,000 --> 00:00:01,854
<i>Viděli jste ve Škorpionu...

2
00:00:01,864 --> 00:00:04,555
Minulá noc stála
za tříleté čekání, že?

3
00:00:06,901 --> 00:00:08,763
Patel je venku
a ty jsi tam.

4
00:00:08,773 --> 00:00:10,748
Křeslo radního je tvoje,
jestli chceš.

5
00:00:11,089 --> 00:00:13,410
Když ho sundám bez rozkazu,

6
00:00:13,420 --> 00:00:16,572
<i> poruším šest
federálních zákonů.</i>

7
00:00:16,874 --> 00:00:17,874
Collinsi!

8
00:00:20,969 --> 00:00:24,462
Agente Gallo, jste zatčen
za nabádání k útěku.

9
00:00:24,472 --> 00:00:27,045
- Chci právníka.
- Budete ho potřebovat.

10
00:00:29,114 --> 00:00:32,309
Kolego radní,
držím v ruce naléhavou prosbu

11
00:00:32,319 --> 00:00:34,843
o obnovení školního
vědeckého kroužku

12
00:00:34,853 --> 00:00:38,299
na Madisonově škole, který byl
zrušen kvůli nedostatku prostoru.

13
00:00:38,309 --> 00:00:41,422
Chápu to tak, že knihovna
v suterénu je nyní k dispozici.

14
00:00:41,777 --> 00:00:44,977
Navrhuji, aby byla přidělena
vědeckému kroužku,

15
00:00:45,308 --> 00:00:47,662
aby mohly vzkvétat mladé mozky.

16
00:00:49,339 --> 00:00:50,378
Takže...

17
00:00:50,388 --> 00:00:51,852
Co si myslíš o otevření?

18
00:00:53,081 --> 00:00:56,649
<i> Můj vzduchový polštář
záhuby vás rozdrtí na atomy!

19
00:00:57,390 --> 00:00:59,157
Lepší kritika než ode mě.

20
00:00:59,738 --> 00:01:03,360
Já tě znám. Jsi reportérka
ze <i>Shopperu západní Altadenie.</i>

21
00:01:03,370 --> 00:01:05,869
Patty Loganová,
můžu dostat váš autogram?

22
00:01:05,879 --> 00:01:07,946
........