1
00:00:01,492 --> 00:00:06,456
<i>Toto posolstvo sa šíri do 320 káblových
rozvodov, zo satelitu priamo tam hore,</i>

2
00:00:06,539 --> 00:00:11,252
<i>po boku Boha, prostredníctvom V.B.M.
"V Mene Božom" – posolstvo,</i>

3
00:00:11,336 --> 00:00:15,215
ktoré znie: "Majte sa dobre! Pošlite peniaze!"

4
00:00:16,507 --> 00:00:19,302
Prečo by ste mi mali poslať peniaze?

5
00:00:19,344 --> 00:00:23,223
Pretože keď sa modlím za vaše blaho,
robím to pre peniaze.

6
00:00:23,306 --> 00:00:27,518
Lebo keď mi pošlete peniaze, kúpim si
za ne veci. Kúpim si materiálne veci.

7
00:00:27,602 --> 00:00:31,189
Porozprávajme sa o tom.
O materiálnych veciach. O matérii.

8
00:00:31,272 --> 00:00:35,985
Matéria je stvorená z čiastočiek, malých
drobných čiastočiek, ktoré sú spojené silou…

9
00:00:36,027 --> 00:00:38,821
ktorej žiaden fyzik na svete nerozumie.

10
00:00:38,905 --> 00:00:42,784
Žiaden organický fyzik, žiaden
teoretický fyzik, akýkoľvek fyzik…

11
00:00:42,867 --> 00:00:44,911
nechápe čo to je,
ale vedia, že to existuje.

12
00:00:44,994 --> 00:00:48,957
Vedia, že všetky subatomárne častice
na svete sú spájané touto silou,

13
00:00:49,040 --> 00:00:51,459
týmto druhom lepidla,
týmto superlepidlom.

14
00:00:51,543 --> 00:00:54,671
Ľudia, Boh je týmto lepidlom.

15
00:00:54,712 --> 00:00:58,716
Boh je tým lepidlom, čo drží matériu pokope a…

16
00:00:58,800 --> 00:01:02,053
matéria je materiál
a materializmus…

17
00:01:02,136 --> 00:01:06,349
je hromadenie matérie,
a ja matériu milujem!

18
00:01:06,432 --> 00:01:08,726
Milujem materializmus!

19
00:01:08,810 --> 00:01:12,021
A milujem tento taliansky hodváb…

20
00:01:12,063 --> 00:01:16,192
matériu v cene 750 dolárov,
ktorú voláme sako.

21
00:01:16,234 --> 00:01:18,194
<i>Nie. Nie, Satan!</i>

22
00:01:18,236 --> 00:01:21,155
Viem o čo sa snažíš, Satan,
........