1
00:00:25,060 --> 00:00:27,970
Myslíš, že někdo přežil?

2
00:00:31,072 --> 00:00:32,705
Ezro.

3
00:00:34,312 --> 00:00:35,869
Ezro.

4
00:00:37,774 --> 00:00:39,155
Ezro.

5
00:00:40,744 --> 00:00:42,774
Jsou to hroby, Feeno.

6
00:00:42,980 --> 00:00:45,274
Není to osada;
je to hřbitov.

7
00:00:46,308 --> 00:00:48,218
Podívej se sama.

8
00:00:58,428 --> 00:01:00,204
Červený dron řekl,
že tu najdeme lidi.

9
00:01:00,308 --> 00:01:02,164
Právě jsme je našli.

10
00:01:02,699 --> 00:01:03,966
Takže takhle je to?

11
00:01:03,967 --> 00:01:05,468
Šli jsme sem celou cestu
kvůli ničemu?

12
00:01:05,469 --> 00:01:06,469
Nikdo nám nepomůže?

13
00:01:06,470 --> 00:01:08,271
Uklidníme se
a popřemýšlíme.

14
00:01:08,272 --> 00:01:10,039
Uklidnit?
Jsou mrtví, Abrame.

15
00:01:10,040 --> 00:01:12,858
Žádná osada není.
Copak to nechápeš?

16
00:01:14,444 --> 00:01:15,711
Co budeme dělat?

17
00:01:15,712 --> 00:01:17,558
Nemáme čerstvou vodu,
ani jídlo.

18
00:01:20,185 --> 00:01:21,218
Hej!

19
00:01:22,452 --> 00:01:23,796
Hej!

20
00:01:38,969 --> 00:01:40,237
Ezro.

21
00:01:41,405 --> 00:01:43,072
Ti lidé se sami nepohřbili.

22
00:01:43,073 --> 00:01:45,920
Jo, kdokoli je pohřbil,
už tu není.

23
00:01:46,143 --> 00:01:47,555
Rozhlédni se.

........