1
00:00:54,208 --> 00:00:57,750
<i>POLICEJNÍ AKADEMIE ROČNÍK 2015
VSTUPNÍ CEREMONIÁL</i>

2
00:01:01,125 --> 00:01:03,958
Věnujte mi pozornost, prosím.

3
00:01:06,208 --> 00:01:09,541
Všichni kadeti se nyní přesunou

4
00:01:09,542 --> 00:01:13,334
na stříhání vlasů do hlavní haly.

5
00:01:13,375 --> 00:01:17,708
Rozlučte se rychle
se svou rodinou a přáteli.

6
00:01:18,417 --> 00:01:19,417
Pozor!

7
00:01:20,692 --> 00:01:22,649
Poslouchej své nadřízené.

8
00:01:22,650 --> 00:01:25,733
Pořádně jez a v noci se přikrývej.

9
00:01:26,225 --> 00:01:28,207
Buď silný, broučku.

10
00:01:28,208 --> 00:01:31,150
Kdyby to na tebe bylo moc,
vrať se domů, dobře?

11
00:01:32,300 --> 00:01:35,082
Budu v pořádku, neboj se.

12
00:01:35,083 --> 00:01:36,250
To ty na sebe dávej pozor.

13
00:01:40,833 --> 00:01:41,500
Ahoj.

14
00:01:41,833 --> 00:01:42,833
Ahoj.

15
00:01:44,850 --> 00:01:47,566
- Komu píšeš?
- Mámě.

16
00:01:48,583 --> 00:01:50,041
Neměli bychom se obejmout?

17
00:01:53,000 --> 00:01:55,042
Máš pravdu, taky jsem si to myslel.

18
00:01:58,125 --> 00:01:59,625
- Ahoj, tati.
- Hee-yeole.

19
00:02:00,625 --> 00:02:02,625
Jsem na tebe hrdý.

20
00:02:05,625 --> 00:02:07,458
Dnes je chladno.
Zapni si bundu, než půjdeš.

21
00:02:10,708 --> 00:02:12,458
Pozor!

22
00:02:14,000 --> 00:02:15,500
Úkrok a pohov!

23
00:02:16,625 --> 00:02:17,750
Pozor!

24
00:02:19,375 --> 00:02:21,500
........