1
00:00:03,787 --> 00:00:06,426
HURIKÁN SMRTI

2
00:00:46,307 --> 00:00:52,542
Mexický záliv
Řídící středisko projektu Apollo

3
00:01:07,627 --> 00:01:11,097
Relační stanice běží,
transfer do hlavního reflektoru běží.

4
00:01:11,227 --> 00:01:14,105
Reflektor je v primární pozici
a zcela pod kontrolou.

5
00:01:14,587 --> 00:01:20,587
Na můj povel přejděte na 59.47221.

6
00:01:20,587 --> 00:01:25,467
Rozumím, přidávám.
Směr 59.47221.

7
00:01:25,467 --> 00:01:31,099
Je to tu. Už žádná těžba ropy.
Od teď jen čistá obnovitelná energie.

8
00:01:33,387 --> 00:01:36,627
- Nathan tady měl být.
- Pozor na teplotu, Simone.

9
00:01:36,627 --> 00:01:42,338
- Přidávám výkon, start hlavního motoru.
- Rozumím, start hlavního motoru.

10
00:01:42,707 --> 00:01:45,460
Já ho na spuštění zval.

11
00:01:45,627 --> 00:01:47,697
A on nechtěl přijít?

12
00:01:47,787 --> 00:01:50,221
Řekl mi:

13
00:01:50,347 --> 00:01:57,025
"Tolik světů, tolik věcí na práci,
tak málo času ke stíhání těch věcí."

14
00:01:58,067 --> 00:01:59,827
Cituje z Tennysona?

15
00:01:59,827 --> 00:02:02,421
Ale co může být důležitější než tohle?

16
00:02:02,747 --> 00:02:04,226
Balóny.

17
00:02:33,867 --> 00:02:38,267
- Pane, máme volno.
- Fajn, spouštím zážeh.

18
00:02:38,267 --> 00:02:41,147
Hlídejte monitory.
Sledujte poklesy tlaku.

19
00:02:41,147 --> 00:02:45,427
Připraveni na zážeh.
Hladina 4 nastavena za 5...

20
00:02:45,427 --> 00:02:49,579
4... 3... 2... 1.

21
00:02:51,787 --> 00:02:54,176
Hlavní reaktor byl spuštěn.

22
00:02:57,107 --> 00:03:00,347
Získáváním energie z přírodních
sil změní náš reaktor svět

........