1
00:00:00,048 --> 00:00:02,400
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,450 --> 00:00:05,360
Přesuň se na Zemi
a postarej se o královskou rodinu.

3
00:00:05,390 --> 00:00:07,640
- "Postarej se"? - Zabij.
- Tohle je můj boj.

4
00:00:07,670 --> 00:00:09,490
Tak to bychom se
měli připravit, ne?

5
00:00:09,670 --> 00:00:10,830
Lucky!

6
00:00:11,385 --> 00:00:13,530
Jdeme! Běžte, dělejte!

7
00:00:17,700 --> 00:00:20,620
- Můžeš zůstat.
- Budu tě sledovat.

8
00:00:20,800 --> 00:00:23,117
Vezmi mě tam,
kam jsi vzal ostatní.

9
00:00:26,400 --> 00:00:27,600
Lockjawe!

10
00:00:29,640 --> 00:00:30,950
Nastupujte.

11
00:00:31,636 --> 00:00:33,700
Black Bolte!

12
00:00:36,300 --> 00:00:38,229
Pojedeme za ní.

13
00:00:58,750 --> 00:00:59,990
Sluchátka.

14
00:01:01,899 --> 00:01:03,585
Nasaďte si sluchátka.

15
00:01:09,042 --> 00:01:11,260
Tak jsme venku. Co teď?

16
00:01:12,500 --> 00:01:16,200
Vím, že to bude znít divně,
ale jsem Dr. Evan Declan.

17
00:01:16,240 --> 00:01:18,350
Jsem genetik
ze soukromého sektoru.

18
00:01:21,612 --> 00:01:25,870
Rád bych vás vzal
do své provizorní laboratoře

19
00:01:25,901 --> 00:01:29,940
- na severní straně ostrova.
- Do laboratoře? Ani náhodou.

20
00:01:30,219 --> 00:01:33,200
Budete tam v bezpečí.
Je uprostřed ničeho.

21
00:01:33,401 --> 00:01:35,402
Můžete kdykoliv odejít.

22
00:01:37,230 --> 00:01:41,860
Tuším, co se stane,
když otevřete pusu, takže...

23
........