1
00:00:17,224 --> 00:00:20,390
1907 Zlatá doba počátku 20. století
je krvavě poznamenána vlnou násilí.

2
00:00:20,391 --> 00:00:23,348
Pro boj se zločinci nového
století zakládá ministr vnitra

3
00:00:23,349 --> 00:00:28,515
Georges Clemenceau, zvaný Tygr,
policejní jednotky Mobilní brigády.

4
00:00:28,516 --> 00:00:34,005
1912 Celá Francie je
ale zná pod jiným jménem.

5
00:00:36,891 --> 00:00:40,342
Jsem vrchní komisař Faivre,
váš nadřízený.

6
00:00:40,682 --> 00:00:44,678
Jsem váš otec, vaše matka, váš soudce

7
00:00:44,682 --> 00:00:48,346
a bude-li třeba, budu i váš kat.

8
00:00:57,766 --> 00:01:00,890
Byli jste vybráni jako
členové první mobilní brigády.

9
00:01:00,891 --> 00:01:03,465
Pánové, je to vaše životní šance!

10
00:01:04,932 --> 00:01:06,681
Musíte se dívat přímo
před sebe a soustředit se.

11
00:01:06,682 --> 00:01:11,591
To bylo lepší. Odstupte. Teď vy.

12
00:01:13,891 --> 00:01:16,181
Od nynějška budete mobilkáři.

13
00:01:16,182 --> 00:01:19,390
Budete mít jediný domov,
jediný úkol, jediný cíl,

14
00:01:19,391 --> 00:01:21,515
zajistit bezpečnost státu.

15
00:01:21,516 --> 00:01:26,431
- Naše brigáda je nejlépe vyzbrojena.
- Ujde to. - Díky, komisaři.

16
00:01:26,432 --> 00:01:30,547
Její duch, inspektoři,
komisaři jsou nejlepší ve Francii!

17
00:01:34,057 --> 00:01:37,515
Věříte na čich? Důvěřujete
informátorům a jejich tipům?

18
00:01:37,516 --> 00:01:42,092
Pánové, čich mají psi.
Tipy sázkaři.

19
00:01:42,432 --> 00:01:45,806
Vaše zbraně jsou logika, antropometrie,

20
00:01:45,807 --> 00:01:50,098
daktyloskopie, mechanika,
automatická pistole.

21
00:01:50,099 --> 00:01:52,257
A v první řadě...

22
00:01:52,516 --> 00:01:56,428
- Další!
........