1
00:00:02,031 --> 00:00:03,795
<i>V MINULÝCH DÍLECH</i>

2
00:00:03,820 --> 00:00:06,520
Jsi prostě dramatická a divná.

3
00:00:06,522 --> 00:00:09,256
Viděla jsi tenhle životopis?
Harvard, Yale, speciální dovednosti..

4
00:00:09,281 --> 00:00:11,109
Mandarínština?
Co tu sakra dělá?

5
00:00:11,134 --> 00:00:14,628
Proč jsi vlastně v našich životech?
Nikdo tě pořádně nezná.

6
00:00:14,835 --> 00:00:16,874
Byla jsem v New Yorku a
narazila jsem na Joshe.

7
00:00:16,899 --> 00:00:18,460
Zahřálo mě to na srdci,
jakoby ve mně

8
00:00:18,485 --> 00:00:20,634
vybuchovaly třpytky.
Pak jsem přijela sem.

9
00:00:20,659 --> 00:00:22,101
Já ho tak moc miluji.

10
00:00:22,126 --> 00:00:23,708
Já vím, zlatíčko.

11
00:00:23,733 --> 00:00:25,784
Když jsme byli děti, dělal mě tak šťastnou.

12
00:00:25,809 --> 00:00:28,007
A kdybych se mohla vrátit,

13
00:00:28,032 --> 00:00:30,606
můj život by byl najednou
magicky v pořádku.

14
00:00:30,897 --> 00:00:32,013
Joshi?

15
00:00:33,796 --> 00:00:36,640
Svatba je za dva týdny!

16
00:00:36,642 --> 00:00:38,008
Jistěže mi můj otec nepřijde na svatbu

17
00:00:38,010 --> 00:00:39,343
a neodvede mě k oltáři. Jistě.

18
00:00:39,345 --> 00:00:40,227
Protože to je normální,

19
00:00:40,229 --> 00:00:41,261
normální věci nejsou nic pro mě.

20
00:00:41,263 --> 00:00:42,515
Josh odejde pryč tak,

21
00:00:42,540 --> 00:00:43,991
jak to udělal můj otec.

22
00:00:44,016 --> 00:00:45,413
A už se nikdy nevrátí.

23
00:00:45,438 --> 00:00:47,882
Darryl a já tě nutně potřebujeme
v kanceláři.

........