1
00:00:18,093 --> 00:00:22,671
Prokletí hrobky faraóna Tutanchamona
ČÁST PRVNÍ

2
00:00:23,098 --> 00:00:27,178
<i>Agatah, královské město
uctívaného faraóna Tutanchamona,</i>

3
00:00:27,268 --> 00:00:30,305
<i>metropole nejslavnějšího
z království na zemi.</i>

4
00:00:30,355 --> 00:00:33,771
<i>Za Tutanchamonovy vlády
panoval mír a blahobyt.</i>

5
00:00:33,858 --> 00:00:36,563
<i>Lidé ho milovali a vážili si ho.</i>

6
00:00:39,572 --> 00:00:44,318
<i>Tutanchamon byl synem
boha Ra, pána dvou světů.</i>

7
00:00:44,369 --> 00:00:47,619
<i>Namatra, moudrého a věčného.</i>

8
00:00:49,291 --> 00:00:53,240
<i>Byl jedním z nejmladších
vládců, jaké svět poznal.</i>

9
00:00:58,675 --> 00:01:02,507
<i>Ale mladý faraón byl
ve skutečnosti tisíce let starý.</i>

10
00:01:02,595 --> 00:01:06,011
<i>Poslal ho sám bůh Ra,
aby lidstvo chránil před zlem.</i>

11
00:01:09,894 --> 00:01:14,106
<i>Za jeho vlády se lidem dařilo
a v zemi vládla prosperita.</i>

12
00:01:14,399 --> 00:01:19,144
<i>Bohové jeho zemi požehnali
a nikdo neznal chudobu.</i>

13
00:01:19,904 --> 00:01:23,570
<i>Také umění se dařilo.
Všude vládla harmonie.</i>

14
00:01:24,534 --> 00:01:27,654
<i>Ale Ra neposlal Tutanchamona
na zem bezdůvodně.</i>

15
00:01:29,956 --> 00:01:34,286
<i>Démoni podsvětí už dlouho bojovali
o nadvládu nad tímto světem.</i>

16
00:01:35,295 --> 00:01:36,919
<i>Vyzbrojeni smaragdovou tabulkou,</i>

17
00:01:37,005 --> 00:01:41,501
<i>jež otevírala portál mezi tímto
a jejich světem, vstoupili do Egypta.</i>

18
00:01:42,510 --> 00:01:46,638
<i>Daleko od Achetatonu,
od bystrého Tutanchamonova oka,</i>

19
00:01:46,931 --> 00:01:51,807
<i>vystoupili démoni z hlubin země,
aby na ni uvalili kletbu.</i>

20
00:01:51,895 --> 00:01:56,889
<i>Tyto zrůdy se zmocnily lidstva
a zasely do jejich duší zlé sémě.</i>

21
00:01:56,983 --> 00:02:00,601
<i>V lidech se probudilo
........