1
00:00:01,644 --> 00:00:04,000
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Je to samuraj.

2
00:00:04,080 --> 00:00:07,933
Přiveďte mi Flashe,
jinak vaše město padne.

3
00:00:07,970 --> 00:00:09,711
Barry je pořád ve Zdroji rychlosti?

4
00:00:09,755 --> 00:00:12,530
Chci ho odtamtud dostat,
ale potřebuji tvoji pomoc.

5
00:00:13,533 --> 00:00:16,044
Barry. To jsem já, Iris.

6
00:00:16,133 --> 00:00:18,000
Hlasité, masité, visuté.

7
00:00:18,111 --> 00:00:21,666
- Prosím tě, vrať se mi.
- Barry! Iris má potíže.

8
00:00:23,260 --> 00:00:27,533
- Flash je zpátky!
- Vítej doma, Flashi.

9
00:00:27,600 --> 00:00:29,644
Flash je zpět v Central City.

10
00:00:29,777 --> 00:00:33,511
- Přišel jsi pro mě.
<i>- Už nikdy nikam neodejdu.</i>

11
00:00:37,422 --> 00:00:41,444
Nejenom, že tohle je ten
nejmodernější střešní byt na prodej,

12
00:00:41,488 --> 00:00:43,844
ale je tu i jeden
z nejlepších výhledů na město.

13
00:00:43,910 --> 00:00:47,666
- Však se sám přesvědčte.
- Výhled je mi ukradený.

14
00:00:48,460 --> 00:00:50,022
Tohle je u vás nejdražší byt?

15
00:00:50,088 --> 00:00:52,822
- Ano, ale cena není konečná.
- Beru ho.

16
00:00:53,355 --> 00:00:55,066
Ano.

17
00:00:55,155 --> 00:00:57,577
Jen to tady zamknu a pojedu s vámi.

18
00:00:57,622 --> 00:01:00,577
Promiňte, já těm tlačítkům nerozumím.

19
00:01:00,800 --> 00:01:02,733
Debil.

20
00:01:13,622 --> 00:01:15,488
Zatraceně.

21
00:01:16,933 --> 00:01:20,911
Dano? Myslím,
že jsem se zasekl ve výtahu...

22
00:01:22,511 --> 00:01:24,466
Nevím...

23
........