1
00:00:00,010 --> 00:00:01,710
Neříkal jsi, že odjíždíš.

2
00:00:01,711 --> 00:00:04,711
- Přestávka by nám mohla udělat dobře.
- Jamieho manželka jede?

3
00:00:04,760 --> 00:00:06,150
Musíte George opustit.

4
00:00:06,151 --> 00:00:10,151
- Víte, že nemám vlastní peníze.
- Znám jeho finance lépe než on.

5
00:00:10,200 --> 00:00:13,310
Nebudu přihlížet tomu jak Adam

6
00:00:13,360 --> 00:00:17,510
promarní svůj potenciál, jako já.

7
00:00:18,560 --> 00:00:20,230
Děláte obchodní kurzy?

8
00:00:20,280 --> 00:00:23,590
Při prvním náznaku problémů,
neutečeš do náruče někoho jiného.

9
00:00:23,591 --> 00:00:25,591
- To by bylo...
- Sobecké.

10
00:00:25,640 --> 00:00:27,990
Máma dezertovala.

11
00:00:28,040 --> 00:00:33,430
- Pete s tebou mluvil?
- Řekl, že nevíš jaký jsi úžasný člověk.

12
00:00:33,480 --> 00:00:36,280
Jsme prostě kolegové,
kteří jsou náhodou přátelé.

13
00:00:38,980 --> 00:00:40,080
Ačkoliv nejsme, viď?

14
00:00:44,720 --> 00:00:46,880
Chtěla bych mít s tebou dítě.

15
00:00:49,600 --> 00:00:51,120
Adame.

16
00:00:53,620 --> 00:00:55,230
David s tebou mluvil.

17
00:00:56,180 --> 00:00:58,350
- Kdy jsi přišel?
- Právě teď.

18
00:00:58,900 --> 00:01:01,430
- Má svůj seniorský výpadek.
- No, kvůli někomu.

19
00:01:01,480 --> 00:01:04,270
Myslel jsem na Tinu,
když to musíš vědět.

20
00:01:04,820 --> 00:01:06,780
Jak dlouho jste vy dva spolu?

21
00:01:08,280 --> 00:01:12,050
Za čtrnáct dní budeme
mít první výročí.

22
00:01:16,360 --> 00:01:19,750
Před pár týdny, jsem si nepomyslela,
že už jsme spolu rok.

23
........