1
00:00:00,550 --> 00:00:02,530
Viděli jste...

2
00:00:02,560 --> 00:00:03,730
Co jsi provedla, Katy?

3
00:00:04,500 --> 00:00:06,740
Skončilo to. Nezáleží na tom.
Prosím, neodcházej.

4
00:00:07,630 --> 00:00:09,710
-Co se stalo?
-Zeptej se své ženy.

5
00:00:10,550 --> 00:00:12,580
Ty mi věříš, viď?

6
00:00:12,620 --> 00:00:15,500
Věříš, že bych
něco takového neudělal.

7
00:00:15,520 --> 00:00:17,540
Ano. Samozřejmě.

8
00:00:17,560 --> 00:00:19,740
Jsem jen popelářka.
Nic nezměním.

9
00:00:20,510 --> 00:00:23,650
Jen zametu odpad,
a druhý den je tam znova.

10
00:00:23,690 --> 00:00:26,580
Tvoje práce je důležitá.
Měníš lidské životy.

11
00:00:26,600 --> 00:00:29,510
Je to jeden z důvodů,
proč jsem se do tebe zamilovala.

12
00:00:29,530 --> 00:00:33,560
Chci, aby se zpovídal
z toho, co udělal.

13
00:00:33,670 --> 00:00:36,570
Najdeme důkaz,
že jste mě znásilnil.

14
00:00:36,590 --> 00:00:38,730
Nenajdete, detektive.
Nenajdete.

15
00:00:47,740 --> 00:00:51,630
PROLHANÍ
6. díl

16
00:01:33,730 --> 00:01:36,520
Tati? Co se děje?

17
00:01:36,540 --> 00:01:39,500
Promiň. Nechtěl jsem tě vzbudit.

18
00:01:39,540 --> 00:01:40,630
Kde jsi byl?

19
00:01:41,690 --> 00:01:44,500
To bys mi neuvěřil.

20
00:01:45,540 --> 00:01:46,730
Není to důležité.

21
00:01:49,570 --> 00:01:52,740
Ale měl bys vědět,
že není po všem.

22
00:01:54,600 --> 00:01:55,620
Cože?

........