1
00:00:00,480 --> 00:00:03,510
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,880 --> 00:00:06,640
<i>- Sledovalas mě?</i>
- Ať jdeš kamkoliv, tak já tě následuju.

3
00:00:06,660 --> 00:00:09,040
<i>Musíš se zbavit
svého starého života, Eretrio.</i>

4
00:00:09,060 --> 00:00:11,640
Ať jsou Wil a Amberle
kdekoli, určitě jsou v pořádku.

5
00:00:11,680 --> 00:00:14,930
Eretrio...
Blíží se temné časy.

6
00:00:14,970 --> 00:00:16,970
- Víš, kdo jsem?
- Generál Riga. <i>- Přesně tak.</i>

7
00:00:17,020 --> 00:00:19,790
Lovím ty, co ovládají magii.
Jmenuje se Wil Ohmsford.

8
00:00:19,840 --> 00:00:22,510
<i>Jsi mi povědomý.
Jak se jmenuješ?</i>

9
00:00:22,550 --> 00:00:25,390
- Pro místní jsem jen další léčitel.
- Proč chcete zasvětit

10
00:00:25,420 --> 00:00:27,910
- svůj život léčitelství?
<i>- Už nechci zachraňovat svět.</i>

11
00:00:27,970 --> 00:00:31,060
- Jen ty, na kterých mi záleží.
- Wil se pro mě vrátil, že jo?

12
00:00:31,080 --> 00:00:33,770
- Snažil jsem se tě ochránit.
<i>- Žádnou ochranu nepotřebuju.</i>

13
00:00:33,820 --> 00:00:35,840
Chci slyšet pravdu.
Musíme jít dál.

14
00:00:35,880 --> 00:00:37,660
Do Arborlonu je to daleko.

15
00:00:37,710 --> 00:00:41,040
<i>Dnes budete znovuzrozeni
jako sžíravé přízraky.</i>

16
00:00:41,080 --> 00:00:43,730
Vzkříšení Černého mága
je bláznovství.

17
00:00:43,770 --> 00:00:48,220
- Najděte Shannaru.
- Shannara.

18
00:00:50,220 --> 00:00:52,020
Jsem tady.

19
00:00:53,750 --> 00:00:55,710
Musíme si pospíšit,
než se vrátí.

20
00:00:55,770 --> 00:00:57,680
Ne, dokud mi neřekneš,
co chceš.

21
00:00:57,750 --> 00:01:00,550
- Allanona. - Proč?
........