1
00:00:00,054 --> 00:00:02,400
- Kdopak to tady je?
- Pomoc.

2
00:00:04,257 --> 00:00:05,731
<i>V minulých dílech...</i>

3
00:00:05,734 --> 00:00:08,850
- Byl jsem tak naštvaný.
- Nemůžu uvěřit, že jsi nic necítil.

4
00:00:08,900 --> 00:00:11,218
Přijmi to, mami. Andy je mutant.

5
00:00:11,270 --> 00:00:14,250
Tady Sentinel Services.
Použijeme smrtící prostředky.

6
00:00:14,300 --> 00:00:16,000
Musíš nás odsud dostat, Clarice.

7
00:00:17,330 --> 00:00:19,720
- Tati!
- Ne.

8
00:00:19,800 --> 00:00:21,560
- Kde je můj táta?
- Musíme se vrátit.

9
00:00:21,610 --> 00:00:24,150
- Musíme se postarat o Clarice.
- Možná je v šoku.

10
00:00:24,200 --> 00:00:26,780
- Mohlo to ovlivnit její schopnosti.
- Co potřebuje?

11
00:00:26,800 --> 00:00:30,500
- Hyperkortizol-D. - Clarice
je pořád uvnitř. Dejte mi ty léky.

12
00:00:30,550 --> 00:00:31,870
Půjdu tam. Zkusím jí je dát.

13
00:00:31,900 --> 00:00:34,230
Neznáte dávkování.
Mohlo by se to zhoršit.

14
00:00:36,596 --> 00:00:39,840
- Bude to v pořádku.
- Dnes uzavřeme dohodu.

15
00:00:39,880 --> 00:00:43,430
Budu s vámi spolupracovat,
ale jenom já.

16
00:00:43,480 --> 00:00:46,680
- Moje rodina zůstane na svobodě.
- Pod jednou podmínkou.

17
00:00:46,980 --> 00:00:48,700
Dostanu Mutantí podzemí.

18
00:00:55,100 --> 00:00:56,730
Je tu stále takové ticho?

19
00:00:56,760 --> 00:00:58,630
<b>- PŘED TŘEMI LETY</b>
- Zvykneš si.

20
00:00:59,000 --> 00:01:01,990
Jak jste přišli k tomuhle místu?
Je obrovské.

21
00:01:02,300 --> 00:01:05,430
Po Oakwoodských
nepokojích to chtěli zdemolovat.

22
........