1
00:00:03,016 --> 00:00:05,383
- Dochází nám hotely.
- Viděl jsi mou kabelku?

2
00:00:05,452 --> 00:00:07,522
- Pětihvězdičkové.
- Přísahala bych...

3
00:00:07,547 --> 00:00:10,667
Nepřesuneme se do Super 8,
že ne? Něco mi totiž říká,

4
00:00:10,697 --> 00:00:12,477
že se ti líbí
5 hvězdičkový servis.

5
00:00:12,507 --> 00:00:16,464
- Teď si dáváš pět hvězdiček?
- Můžeš mi říct, že se mýlím.

6
00:00:20,009 --> 00:00:22,183
- Budu v kontaktu.
- Tvá asistentka. - Co?

7
00:00:22,222 --> 00:00:25,341
- Ta bude v kontaktu.
- Stará se mi o program.

8
00:00:25,366 --> 00:00:27,472
A co večeře, večer venku?

9
00:00:27,497 --> 00:00:29,511
Možná mě tam tvá
asistentka vmáčkne?

10
00:00:29,541 --> 00:00:33,229
Tenhle pětihvězdičkový servis
může fungovat i mimo pokoj.

11
00:00:33,254 --> 00:00:38,543
Curtisi, asistentka se mi
stará o velmi nabitý program.

12
00:00:38,568 --> 00:00:40,335
Když mám den,

13
00:00:40,360 --> 00:00:43,554
kdy na mě ráno na stole
nečeká horký čaj,

14
00:00:43,579 --> 00:00:46,855
když prezidentka ignoruje něco,
co jsem odpoledne řekla,

15
00:00:46,880 --> 00:00:48,976
pokud se večer nevydaří
státnická večeře

16
00:00:49,006 --> 00:00:51,404
pro hlavu státu, co je ve městě,

17
00:00:51,429 --> 00:00:55,033
pak přijdeš na řadu
ty a tvá pětihvězdičková služba.

18
00:00:56,752 --> 00:00:59,477
Nejsem si jistá,
jak se můžu vyjádřit jasněji.

19
00:00:59,502 --> 00:01:03,594
Říkáš mi tak, že na zítřejší
večeři nepotřebuješ doprovod?

20
00:01:03,619 --> 00:01:06,295
- Protože jsem doufal...
- Sbohem, Curtisi.

21
00:01:08,755 --> 00:01:12,513
7x02 - Potřásání rukama
........