1
00:00:01,576 --> 00:00:05,531
Azazel bol fanatik.
Dagon má svoje hračky.

2
00:00:05,587 --> 00:00:07,620
Ak niekto obťažuje
pekelného princa...

3
00:00:07,622 --> 00:00:09,689
nechceš vedieť, čo sa stane.

4
00:00:09,691 --> 00:00:11,055
VTEDY

5
00:00:11,059 --> 00:00:14,427
Crowley je mŕtvy,
Kelly je mŕtva, Cass je...

6
00:00:16,664 --> 00:00:17,898
Mama je preč.

7
00:00:19,200 --> 00:00:22,568
A podľa všetkého diablovo dieťa
vyrástlo do puberty za pol minúty.

8
00:00:22,570 --> 00:00:23,870
Nie!

9
00:00:23,872 --> 00:00:27,340
Jack nie je zlý.
Je to len chlapec.

10
00:00:27,342 --> 00:00:30,209
Moja matka povedala, že svet
je nebezpečné miesto.

11
00:00:30,211 --> 00:00:34,347
Preto som musel rýchlo vyrásť.
Povedala, že Castiel ma ochráni.

12
00:00:34,363 --> 00:00:36,439
Myslím, že by sme
ho mali vziať do bunkra.

13
00:00:36,463 --> 00:00:41,687
Súhlasím. Kým prídem na to, ako ho
zabiť, ho privedieme domov.

14
00:00:41,789 --> 00:00:42,889
TERAZ

15
00:00:47,595 --> 00:00:52,331
Chrániš trón, Drexel?
Priznaj si to, skončili sme.

16
00:01:00,742 --> 00:01:06,278
Lord Lucifer sľúbil svoj návrat.
Vytiahne nás z chaosu.

17
00:01:06,280 --> 00:01:11,383
- Znova urobí peklo skvelé.
- Počúvaš sa vôbec?

18
00:01:14,689 --> 00:01:16,956
Čo som vravel?

19
00:01:29,604 --> 00:01:31,571
Vstaňte.

20
00:01:33,408 --> 00:01:36,809
Kto ste povedali, že ste?

21
00:01:36,811 --> 00:01:40,646
- Som Asmodeus...
- Štvrtý pekelný princ.

22
00:01:40,648 --> 00:01:45,218
...do návratu Lucifera
........