1
00:00:01,076 --> 00:00:05,231
Azazel bol fanatik.
Dagon má svoje hračky.

2
00:00:05,287 --> 00:00:07,320
Ak niekto obťažuje
pekelného princa...

3
00:00:07,322 --> 00:00:09,389
nechceš vedieť, čo sa stane.

4
00:00:09,391 --> 00:00:10,755
VTEDY

5
00:00:10,759 --> 00:00:14,127
Crowley je mŕtvy,
Kelly je mŕtva, Cass je...

6
00:00:16,364 --> 00:00:17,598
Mama je preč.

7
00:00:18,900 --> 00:00:22,268
A podľa všetkého diablovo dieťa
vyrástlo do puberty za pol minúty.

8
00:00:22,270 --> 00:00:23,570
Nie!

9
00:00:23,572 --> 00:00:27,040
Jack nie je zlý.
Je to len chlapec.

10
00:00:27,042 --> 00:00:29,909
Moja matka povedala, že svet
je nebezpečné miesto.

11
00:00:29,911 --> 00:00:34,047
Preto som musel rýchlo vyrásť.
Povedala, že Castiel ma ochráni.

12
00:00:34,063 --> 00:00:36,139
Myslím, že by sme
ho mali vziať do bunkra.

13
00:00:36,163 --> 00:00:41,387
Súhlasím. Kým prídem na to, ako ho
zabiť, ho privedieme domov.

14
00:00:41,489 --> 00:00:42,589
TERAZ

15
00:00:47,295 --> 00:00:52,031
Chrániš trón, Drexel?
Priznaj si to, skončili sme.

16
00:01:00,442 --> 00:01:05,978
Lord Lucifer sľúbil svoj návrat.
Vytiahne nás z chaosu.

17
00:01:05,980 --> 00:01:11,083
- Znova urobí peklo skvelé.
- Počúvaš sa vôbec?

18
00:01:14,389 --> 00:01:16,656
Čo som vravel?

19
00:01:29,304 --> 00:01:31,271
Vstaňte.

20
00:01:33,108 --> 00:01:36,509
Kto ste povedali, že ste?

21
00:01:36,511 --> 00:01:40,346
- Som Asmodeus...
- Štvrtý pekelný princ.

22
00:01:40,348 --> 00:01:44,918
...do návratu Lucifera
........