1
00:00:08,540 --> 00:00:10,570
Dýchejte klidně.

2
00:00:11,660 --> 00:00:15,640
Nádech a výdech.

3
00:00:17,570 --> 00:00:20,560
Nepokoušejte se urovnat si myšlenky.

4
00:00:20,630 --> 00:00:25,510
Nechte je jednoduše odplynout.
A dýchejte zhluboka...

5
00:00:26,740 --> 00:00:30,590
nádech a výdech.

6
00:00:32,520 --> 00:00:35,700
Až řeknu teď, otevřete oči.

7
00:00:36,640 --> 00:00:38,650
Teď!

8
00:00:45,630 --> 00:00:48,600
Ano, zase oči zavřete.

9
00:00:49,670 --> 00:00:55,570
Dobře, dobře.
A nyní se do svých myšlenek

10
00:00:55,620 --> 00:00:58,630
ponořte ještě hlouběji než předtím.

11
00:00:58,680 --> 00:01:00,680
Nespěchejte.

12
00:01:05,510 --> 00:01:07,620
Zavedu tě zpátky.

13
00:01:07,740 --> 00:01:12,580
K původu.
Dovedu tě k původu tvého strachu.

14
00:01:15,660 --> 00:01:21,650
Budu tě vést. Krok za krokem.

15
00:01:24,580 --> 00:01:29,640
Krok za krokem.
Až k původu tvých obav.

16
00:01:31,550 --> 00:01:33,620
Až ku pravdě.

17
00:01:41,540 --> 00:01:42,700
Jsi v Kolíně,

18
00:01:43,580 --> 00:01:45,580
ve svém rodném městě.

19
00:01:48,690 --> 00:01:52,550
Je léto, krátce předtím,
než ses přestěhoval.

20
00:01:59,690 --> 00:02:01,690
Tu je tvůj otec.

21
00:02:04,490 --> 00:02:07,340
Tolik toužíš po tom, jít do války.

22
00:02:07,360 --> 00:02:09,400
Tolik prahneš po tom,
konečně odejít pryč.

23
00:02:09,420 --> 00:02:11,470
Vše za sebou zanechat.

24
00:02:15,400 --> 00:02:18,360
........