1
00:00:17,184 --> 00:00:19,530
- Kdopak to tady je?
- Pomoc.

2
00:00:21,387 --> 00:00:22,861
<i>V minulých dílech...</i>

3
00:00:22,864 --> 00:00:25,980
- Byl jsem tak naštvaný.
- Nemůžu uvěřit, že jsi nic necítil.

4
00:00:26,030 --> 00:00:28,348
Přijmi to, mami. Andy je mutant.

5
00:00:28,400 --> 00:00:31,380
Tady Sentinel Services.
Použijeme smrtící prostředky.

6
00:00:31,430 --> 00:00:33,130
Musíš nás odsud dostat, Clarice.

7
00:00:34,460 --> 00:00:36,850
- Tati!
- Ne.

8
00:00:36,930 --> 00:00:38,690
- Kde je můj táta?
- Musíme se vrátit.

9
00:00:38,740 --> 00:00:41,280
- Musíme se postarat o Clarice.
- Možná je v šoku.

10
00:00:41,330 --> 00:00:43,910
- Mohlo to ovlivnit její schopnosti.
- Co potřebuje?

11
00:00:43,930 --> 00:00:47,630
- Hyperkortizol-D. - Clarice
je pořád uvnitř. Dejte mi ty léky.

12
00:00:47,680 --> 00:00:49,000
Půjdu tam. Zkusím jí je dát.

13
00:00:49,030 --> 00:00:51,360
Neznáte dávkování.
Mohlo by se to zhoršit.

14
00:00:53,726 --> 00:00:56,970
- Bude to v pořádku.
- Dnes uzavřeme dohodu.

15
00:00:57,010 --> 00:01:00,560
Budu s vámi spolupracovat,
ale jenom já.

16
00:01:00,610 --> 00:01:03,810
- Moje rodina zůstane na svobodě.
- Pod jednou podmínkou.

17
00:01:04,110 --> 00:01:05,830
Dostanu Mutantí podzemí.

18
00:01:12,230 --> 00:01:13,860
Je tu stále takové ticho?

19
00:01:13,890 --> 00:01:15,760
<b>- PŘED TŘEMI LETY</b>
- Zvykneš si.

20
00:01:16,130 --> 00:01:19,120
Jak jste přišli k tomuhle místu?
Je obrovské.

21
00:01:19,430 --> 00:01:22,560
Po Oakwoodských
nepokojích to chtěli zdemolovat.

22
........