1
00:00:00,358 --> 00:00:03,135
Děje se na téhle půdě něco?

2
00:00:03,137 --> 00:00:05,270
Mám celý seznam.

3
00:00:05,272 --> 00:00:07,873
Říkal jsi, že chceš na místo,
kde jsem potkal zlo.

4
00:00:07,875 --> 00:00:09,308
Nemělo to lidskou formu.

5
00:00:09,310 --> 00:00:11,076
Ukaž se!

6
00:00:11,078 --> 00:00:12,611
Válka skončila.

7
00:00:12,613 --> 00:00:14,179
Nejedeme do žádnýho
babiččina domečku.

8
00:00:14,181 --> 00:00:15,247
Whoa!

9
00:00:15,249 --> 00:00:16,515
Slyšíme výstřely.

10
00:00:16,517 --> 00:00:18,784
- Co to bylo za střelbu?
- Je to celkem šílený.

11
00:00:18,786 --> 00:00:21,019
Byla prolita spousta krve.

12
00:00:21,744 --> 00:00:23,992
Někteří lidé věří v duchy.

13
00:00:25,260 --> 00:00:26,480
Jiní nevěří.

14
00:00:27,528 --> 00:00:31,230
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

15
00:00:33,167 --> 00:00:35,968
Chceme odpovědi.

16
00:00:35,970 --> 00:00:39,638
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

17
00:00:39,640 --> 00:00:43,175
naši reputaci...

18
00:00:43,177 --> 00:00:48,180
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

19
00:00:48,182 --> 00:00:51,016
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

20
00:00:51,018 --> 00:00:55,654
- Funguje to!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

21
00:00:55,656 --> 00:00:59,674
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

22
00:00:59,987 --> 00:01:00,841
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

23
00:01:08,736 --> 00:01:12,438
........