1
00:00:21,697 --> 00:00:24,257
Chtěla jsem,
aby se jmenoval po svém otci -

2
00:00:24,283 --> 00:00:26,764
Denton Winslow Crocker.

3
00:00:26,808 --> 00:00:29,456
Tohle jméno jsme vybrali.

4
00:00:30,547 --> 00:00:34,074
Jako malý trpíval kolikou,

5
00:00:34,101 --> 00:00:36,907
byli jsme vzhůru ve dne v noci.

6
00:00:37,734 --> 00:00:42,106
Můj manžel byl báječný táta,
nesmírně milující a pozorný.

7
00:00:42,142 --> 00:00:46,006
Chodil s ním sem a tam
a jednoho dne říká,

8
00:00:46,032 --> 00:00:50,140
"Je to hotový malý mogul.
Řídí naše životy."

9
00:00:51,654 --> 00:00:55,502
A tak přišel ke svému jménu -
říkali jsme mu Mogie.

10
00:00:56,214 --> 00:01:00,120
Mogie Crocker
se narodil 3. června 1947

11
00:01:00,138 --> 00:01:02,258
jako nejstarší ze čtyř dětí.

12
00:01:02,284 --> 00:01:07,492
Je otec byl učitelem biologie
a Mogie vyrůstal v univerzitních městech

13
00:01:07,528 --> 00:01:12,121
Ithaca, Amherst a Saratoga Springs,

14
00:01:12,156 --> 00:01:16,942
kam se rodina přestěhovala
v roce 1960, když mu bylo třináct.

15
00:01:16,969 --> 00:01:19,749
Matka nám všem četla knížky.

16
00:01:20,980 --> 00:01:25,774
Můj bratr k nim tíhl
rozhodně víc než já.

17
00:01:25,800 --> 00:01:28,193
Měl z nich skutečný požitek.

18
00:01:28,219 --> 00:01:30,753
Mogie nebyl chlapec jako každý jiný.

19
00:01:30,779 --> 00:01:33,212
Inteligentní, samostatně uvažující

20
00:01:33,238 --> 00:01:36,537
a příliš krátkozraký na to,
aby vynikal ve sportu.

21
00:01:36,564 --> 00:01:40,620
Zbožňoval knihy o amerických dějinách
a amerických hrdinech.

22
00:01:40,664 --> 00:01:42,982
Ve dvanácti letech
si začal psát deník,

........