1
00:00:08,330 --> 00:00:09,240
Videli ste v

2
00:00:09,240 --> 00:00:11,560
,,Dirk Gently's Holistic Detective Agency"

3
00:00:12,200 --> 00:00:14,640
Panto Trost! Spolu
presvedčíme naše rodiny,

4
00:00:14,640 --> 00:00:17,180
aby ukončili vojnu, kým
dorazí Mágova armáda.

5
00:00:17,220 --> 00:00:18,260
Naplň proroctvo!

6
00:00:18,280 --> 00:00:20,200
Nájdi Dirka Gentlyho!

7
00:00:20,240 --> 00:00:22,200
Nájdeme Blackwing a
nájdeme Dirka.

8
00:00:22,240 --> 00:00:24,040
Ja nie som stroj.

9
00:00:24,060 --> 00:00:25,780
Musím hovoriť
s vedúcim.

10
00:00:25,800 --> 00:00:26,780
Ja som vedúci.

11
00:00:26,920 --> 00:00:30,090
Toto je tá adresa.
Toto nie je Blackwing.

12
00:00:30,090 --> 00:00:31,840
Je to mokré! Je to mokré...

13
00:00:31,880 --> 00:00:33,020
Toto je vec, však?

14
00:00:33,020 --> 00:00:34,560
Scotty! Scotty, prestaň!

15
00:00:34,600 --> 00:00:37,440
Všimli ste si nárast
podivnosti vo vašom živote?

16
00:00:39,100 --> 00:00:41,100
Borobotos!

17
00:00:41,260 --> 00:00:42,660
Tina Tevetino,poď sem.

18
00:00:42,700 --> 00:00:45,180
Nič sa nedeje.
Nikdy sa nič nedeje!

19
00:00:45,220 --> 00:00:46,300
Niečo sa deje.

20
00:00:48,890 --> 00:00:50,590
Nájdi chlapca.

21
00:01:18,220 --> 00:01:19,950
Kde je Panto Trost?

22
00:01:20,600 --> 00:01:22,100
Je mŕtvy, matka.

23
00:01:23,000 --> 00:01:26,100
Prenasledovali sme ho až
na koniec severného lesa

........