1
00:00:38,520 --> 00:00:40,359
Je to jeden talířek.

2
00:00:40,360 --> 00:00:41,639
Jeden talířek?

3
00:00:41,640 --> 00:00:44,930
Dobře, jsi slepý
nebo úplně retardovaný?

4
00:00:44,948 --> 00:00:48,359
Do toho dřezu jsem
dal jeden talířek.

5
00:00:48,395 --> 00:00:48,774
Vážně, Bene?

6
00:00:48,789 --> 00:00:51,767
A ty jsi docela talířový
nácek, musím říct.

7
00:00:51,785 --> 00:00:53,762
Kdy jsi... Všechno je tak...

8
00:00:53,763 --> 00:00:55,279
Tohle není dost čisté.

9
00:00:55,280 --> 00:00:56,760
- Na tomhle talířku je šmouha.
- Tohle nedělej.

10
00:00:56,796 --> 00:00:57,919
Přestaň s tím.

11
00:00:57,920 --> 00:00:59,565
Určitě s tím přestaň.

12
00:00:59,566 --> 00:01:00,886
Je to velmi urážlivé.

13
00:01:00,887 --> 00:01:03,643
Protože pocházím z dlouhé
řady přeživších holocaustu.

14
00:01:03,644 --> 00:01:05,999
Jak můžeš pocházet z dlouhé
řady přeživších holocaustu?

15
00:01:06,000 --> 00:01:09,065
V holocaustu byla jenom
jedna nebo dvě generace.

16
00:01:09,084 --> 00:01:11,096
- Ty mi říkáš, že je v tomhle dřezu je...
- Tys mě nazvala...

17
00:01:11,125 --> 00:01:12,565
- Jeden talířek?
- Úplně retardovaným?

18
00:01:12,566 --> 00:01:16,039
Je to tak necitlivé,
je to tak necitlivé.

19
00:01:16,040 --> 00:01:16,967
- Dobře.
- Tohle řešit nebudu.

20
00:01:17,003 --> 00:01:18,406
Dokážeš si představit,
kdyby tu byla moje teta?

21
00:01:18,407 --> 00:01:22,524
Na někoho, koho naše
nedávná konverzace urazila...

22
00:01:22,560 --> 00:01:23,130
Dospěj už.
........