1
00:00:14,583 --> 00:00:16,263
Hej! To byla sranda.

2
00:00:19,218 --> 00:00:21,247
Neprosila jsem tě, abys jezdil.

3
00:00:21,137 --> 00:00:24,167
- Asia byla...
- Byla Bohdanova dcera. Ne tvoje.

4
00:00:26,261 --> 00:00:30,697
Mladší inspektor Radoslaw Kedzierski, vrchní
velitelství policie. Ano, já tady velím.

5
00:00:31,428 --> 00:00:35,183
Maciek, zabiješ nevinného chlapa.
Půjdeš sedět do konce života!

6
00:00:37,125 --> 00:00:38,221
To tys Asiu zabila.

7
00:00:38,759 --> 00:00:40,243
V bílých rukavičkách.

8
00:00:40,783 --> 00:00:42,507
Stejně mi nic nedokážeš.

9
00:00:44,457 --> 00:00:48,594
Všichni věděli....
Že to byla jenom sranda.

10
00:00:50,891 --> 00:00:52,283
Je to hodně dobrá stopa.

11
00:00:52,569 --> 00:00:54,699
Vážně jste se minul povoláním.

12
00:01:04,970 --> 00:01:06,207
Raději si zavolejte právníkovi.

13
00:01:07,696 --> 00:01:08,610
Půjdeme na výlet.

14
00:01:12,012 --> 00:01:13,639
Cos to sakra udělal?

15
00:01:15,442 --> 00:01:18,847
Spoluúčast na únosu, spoluúčast
na vraždě. To jsou vážná obvinění.

16
00:01:23,676 --> 00:01:25,330
Soukromé gymnázium ve Wroclawi.

17
00:01:25,551 --> 00:01:27,407
Zmizel tam třetí student beze stopy.

18
00:01:27,709 --> 00:01:31,742
Zaměstnáš se tam jako učitel. Jsi dobrý.
Pomůžeš nám.

19
00:01:51,914 --> 00:01:53,302
Dělej si to jak chceš, ale ne takhle.

20
00:01:54,043 --> 00:01:57,357
- Ty máš být postava něco jako voják...
- Vím, co dělám.

21
00:01:58,095 --> 00:02:01,650
- To jste měli tolik peněz?
- Vůbec ne. Počkali jsme si, až číšník zmizel a zmizli jsme taky.

22
00:02:01,923 --> 00:02:04,240
- On za váma neběžel?
- Nevím, málem jsem se podělala strachy.

23
00:02:04,443 --> 00:02:06,309
Běželi jsme do metra a naskočili do prvního vagónu.
........