1
00:00:00,010 --> 00:00:00,910
Přestaň.

2
00:00:01,660 --> 00:00:03,870
Protože se ti blíží padesát?

3
00:00:03,920 --> 00:00:05,830
Nebo znamení viny?

4
00:00:05,880 --> 00:00:08,480
- Chci, abys mne znovu svlékl.
- Sarah, nesmíme.

5
00:00:09,600 --> 00:00:10,870
Nikki mne opustila.

6
00:00:10,920 --> 00:00:13,630
Vím, že je tady jiný chlap.
Najděte ji pro mne.

7
00:00:13,680 --> 00:00:15,430
Je tady někdo jiný.

8
00:00:15,480 --> 00:00:16,710
Jsi to ty.

9
00:00:16,760 --> 00:00:18,070
Nepoznávám tě, Jen.

10
00:00:18,120 --> 00:00:20,670
Nejsi žena, kterou jsem si bral.
Při jakékoliv příležitosti.

11
00:00:20,720 --> 00:00:22,790
Prostě jsem Petemu řekla,
že naše manželství skončilo.

12
00:00:22,840 --> 00:00:24,773
"..se sexy blondýnkou, která
zničila můj literární vkus."

13
00:00:24,823 --> 00:00:26,470
Bože. Popisuje mne.

14
00:00:26,520 --> 00:00:28,950
Inteligentní muž živící
se vlastníma rukama.

15
00:00:29,000 --> 00:00:31,270
Vše jsem si vymyslela,
abych tě dostala do postele.

16
00:00:31,320 --> 00:00:33,310
Plán jak se pomstít Tině?

17
00:00:33,360 --> 00:00:35,790
Zničila mé štěstí.

18
00:00:35,840 --> 00:00:37,360
Adame...

19
00:00:47,720 --> 00:00:49,510
- Máš aférku.
- Přísahám, že nemám.

20
00:00:49,560 --> 00:00:52,110
Nepřijela sem, aby ti
vrátila sešívačku, Adame.

21
00:00:52,160 --> 00:00:53,430
Spali jsme spolu.

22
00:00:53,480 --> 00:00:55,070
Jednou.

23
00:00:55,120 --> 00:00:57,910
- Snažíme se o rodinu!
........