1
00:00:10,122 --> 00:00:12,849
Potrebujem, aby si niečo podpísal.

2
00:00:12,860 --> 00:00:14,114
Čo to máš?

3
00:00:14,603 --> 00:00:16,106
Dík.

4
00:00:18,107 --> 00:00:20,046
Jordan, malo to byť
podpísané pred týždňom.

5
00:00:20,057 --> 00:00:21,437
Prečo to dostávam až teraz?

6
00:00:21,448 --> 00:00:22,602
Zabudol som na to.

7
00:00:23,260 --> 00:00:25,761
Samé C-čka.
Máš na viac, Jordan.

8
00:00:25,772 --> 00:00:27,525
Dokonca to nevyzerá,
ako by to bolo tvoje.

9
00:00:27,536 --> 00:00:29,037
Podpíšeš to, či nie?

10
00:00:31,268 --> 00:00:33,401
Podpíšem, ale pochop, Jordan.

11
00:00:33,412 --> 00:00:36,641
Viem, že posledné týždne boli ťažké,
ale to nie je ospravedlnenie.

12
00:00:36,652 --> 00:00:38,104
Nie je...

13
00:00:39,237 --> 00:00:40,494
Počúvaj.

14
00:00:40,987 --> 00:00:43,992
Porozprávame sa o tom
neskôr, dobre?

15
00:00:44,633 --> 00:00:45,890
Dobre?

16
00:00:58,691 --> 00:01:00,391
Niečo nového s Antoniom?

17
00:01:00,402 --> 00:01:03,508
Nie, ale stále ho
chcem mať na očiach.

18
00:01:03,820 --> 00:01:06,684
Seržant, máme povolenie
na prehliadku domu Marshalla Cartera.

19
00:01:06,695 --> 00:01:08,008
Je hlavou Night Lords.

20
00:01:08,019 --> 00:01:10,482
Má záznamy za držanie
a ozbrojené skupiny.

21
00:01:10,493 --> 00:01:12,037
Pracujú z domu v Hegewische.

22
00:01:12,048 --> 00:01:12,996
To je pustina.

23
00:01:13,007 --> 00:01:14,464
Hej. Môj informátor potvrdil,

........