1
00:00:06,022 --> 00:00:08,442
Tyrell Wellick. Už se
těším na naši spolupráci.

2
00:00:08,444 --> 00:00:10,498
Jsi nádhernej a chci si tě vzít domů.

3
00:00:10,500 --> 00:00:12,598
<i>- V minulých dílech:</i>
- Chce s vámi mluvit policie.

4
00:00:12,600 --> 00:00:16,998
- Na střeše našli tělo. - Oba znáte
zesnulou Sharon Knowlesovou.

5
00:00:17,000 --> 00:00:19,398
Pokud chceš nadále
patřit k rodině, napravíš to.

6
00:00:19,400 --> 00:00:22,931
Naše síť byla včera napadena,
ten server zůstane honeypotem.

7
00:00:22,933 --> 00:00:25,775
<i>Tyrell Wellick výslovně požádal,
abychom se tou žádostí řídili.</i>

8
00:00:25,777 --> 00:00:29,142
Nepoznali jsme se bezdůvodně.
Něco mezi námi je, vidím to.

9
00:00:29,144 --> 00:00:32,800
- Nevnímáš, co je nad tebou.
- A co je nad námi? - Bůh.

10
00:00:33,000 --> 00:00:37,053
<i>Tyrell Wellick zmizel, já se probral
v jeho autě a svět se pomalu hroutí.</i>

11
00:00:37,055 --> 00:00:39,755
Vyšetřovali jsme tam
ten útok a začali střílet.

12
00:00:41,727 --> 00:00:43,798
Chci totéž, co ty.

13
00:00:43,800 --> 00:00:46,998
<i>- Někdo mě chce kontaktovat.
- Roh 25. a 8. ulice.</i>

14
00:00:47,000 --> 00:00:51,200
Druhá fáze, femtobuňka,
zadní vrátka... Vše se ruší.

15
00:00:51,202 --> 00:00:52,902
Nechci tě střelit, ale udělám to.

16
00:00:53,505 --> 00:00:55,838
Říkal jsem, že spolu
budeme pracovat, Elliote.

17
00:00:56,867 --> 00:01:00,167
Pamatuješ si noc toho útoku?
Pamatuješ si, co se ti stalo?

18
00:01:12,848 --> 00:01:14,070
Copak?

19
00:01:16,777 --> 00:01:18,332
Už to začalo.

20
00:01:40,700 --> 00:01:45,205
Skoro jako by něco obživlo.

21
00:02:22,222 --> 00:02:26,666
Tak počkej, Elliote.
Prosím, proberme to.

22
........