1
00:00:39,000 --> 00:00:41,500
{\an5}<font color="20D0FF">www.titulky.com</font>
<font color="black">.</font>

2
00:01:16,167 --> 00:01:20,500
- Půjdeme ještě jednou?
- Mně to tady vyhovuje.

3
00:01:20,583 --> 00:01:22,875
Jo? Tak jdu sama.

4
00:01:26,125 --> 00:01:28,125
- To tu budem navěky?
- Tak pojď.

5
00:02:22,500 --> 00:02:22,700
<font color="20D0FF">..:...
7point subtitles</font>

6
00:02:22,700 --> 00:02:22,900
<font color="20D0FF">...:..
7point subtitles</font>

7
00:02:22,900 --> 00:02:23,100
<font color="20D0FF">....:.
7point subtitles</font>

8
00:02:23,100 --> 00:02:23,300
<font color="20D0FF">...:..
7point subtitles</font>

9
00:02:23,300 --> 00:02:23,500
<font color="20D0FF">..:...
7point subtitles</font>

10
00:02:23,500 --> 00:02:23,700
<font color="20D0FF">.:....
7point subtitles</font>

11
00:02:23,700 --> 00:02:23,900
<font color="20D0FF">..:...
7point subtitles</font>

12
00:02:23,900 --> 00:02:24,100
<font color="20D0FF">...:..
7point subtitles</font>

13
00:02:24,100 --> 00:02:25,200
<font color="20D0FF">..:...
7point subtitles</font>

14
00:02:59,000 --> 00:03:01,542
<i>Dobrá. Můžeme začít.</i>

15
00:03:02,875 --> 00:03:05,042
<i>Výborné akademické výsledky...</i>

16
00:03:05,500 --> 00:03:07,375
<i>Ukončené před čtyřmi lety.</i>

17
00:03:08,208 --> 00:03:09,083
<i>Můj bratr.</i>

18
00:03:10,958 --> 00:03:11,833
Jarede.

19
00:03:13,917 --> 00:03:15,958
<i>O tom jsem myslím slyšela.
Upřímnou soustrast.</i>

20
00:03:16,042 --> 00:03:17,833
<i>On vlastně přežil.</i>

21
00:03:18,458 --> 00:03:20,083
<i>To jsem netušila.</i>

22
00:03:20,167 --> 00:03:21,458
<i>To je v pořádku.</i>
........