1
00:02:06,203 --> 00:02:12,375
Překlad: Annie, J.P.
Korekce: J.P.

2
00:03:11,066 --> 00:03:14,361
- Půjdu si vzít kávu. Chceš taky?
- Měl jsem v letadle.

3
00:03:20,450 --> 00:03:22,619
Promiňte, mohu?

4
00:03:23,161 --> 00:03:25,122
Studenti mohou všechno.

5
00:03:36,633 --> 00:03:38,802
- Studené období.
- Promiňte, co?

6
00:03:39,553 --> 00:03:42,556
Jen jsem říkal,
že se ochlazuje.

7
00:03:48,353 --> 00:03:49,876
Bille.

8
00:03:50,856 --> 00:03:53,734
- Jak se máš? Vítej.
- Děkuji.

9
00:03:53,817 --> 00:03:55,318
Jak se má rodina?

10
00:03:55,402 --> 00:03:57,779
Odkdy se o něco
takového zajímáš?

11
00:03:57,863 --> 00:03:59,990
Snažím se projevovat zájem.

12
00:04:00,073 --> 00:04:04,369
- Chceš se na to vrhnout?
- Jo. Tady ho máme.

13
00:04:04,453 --> 00:04:07,330
Doktorko Wendy Carrová,
můj partner Holden Ford.

14
00:04:07,506 --> 00:04:11,334
- Doktorko Carrová.
- Agente Forde. Hodně jsem o vás četla.

15
00:04:11,418 --> 00:04:13,336
- O mně?
- Vaše poznámky.

16
00:04:13,420 --> 00:04:15,005
Děkuji.

17
00:04:15,547 --> 00:04:17,591
Pojďme do mé kanceláře.

18
00:04:20,844 --> 00:04:22,351
Jsem ráda,
že nám to vyšlo.

19
00:04:22,637 --> 00:04:24,697
Když jste mi poslal poznámky
ze setkání z Kemperem,

20
00:04:24,722 --> 00:04:26,582
byla jsem zaseknutá v
práci na své nové knize.

21
00:04:26,641 --> 00:04:29,478
- O čem je? - O zločincích
z úřednického prostředí,

22
00:04:29,561 --> 00:04:31,313
........