1
00:02:22,210 --> 00:02:25,210
přeložili DosMark
titulky.com

2
00:02:40,216 --> 00:02:42,042
Pořád chce jít domů.

3
00:02:42,920 --> 00:02:44,432
No a řekla jsi jí to?

4
00:02:44,465 --> 00:02:46,520
Ještě ne. Bude lepší,
když to uděláš ty.

5
00:02:46,541 --> 00:02:50,560
Ne, musí pochopit,
že tohle je teď její domov.

6
00:02:52,677 --> 00:02:54,536
Nemůžu ji tady držet.

7
00:02:54,560 --> 00:02:56,400
Ale domluvili jsme se tak,
teto Ido.

8
00:02:56,400 --> 00:02:58,418
Řekla jsi, že na ni dohlídneš.

9
00:02:59,228 --> 00:03:02,120
Platím tě za to.

10
00:03:11,750 --> 00:03:13,320
Zdravím tě, Charlesi.

11
00:03:14,385 --> 00:03:15,444
Sestro.

12
00:03:17,623 --> 00:03:18,730
Ráda tě vidím.

13
00:03:22,898 --> 00:03:24,900
Máš na sobě pěkný oblek.

14
00:03:26,437 --> 00:03:27,800
Pěkne ti sedne.

15
00:03:29,265 --> 00:03:31,710
Tobě to vždycky tak sluší.

16
00:03:35,383 --> 00:03:36,840
Takže ty...

17
00:03:39,402 --> 00:03:40,780
mě vezmeš domů?

18
00:03:41,261 --> 00:03:42,997
Ne. Ne.

19
00:03:43,016 --> 00:03:46,600
No jsem tady kvůli obchodu,
obchodní záležitosti.

20
00:03:46,668 --> 00:03:50,260
Tak dobře, vždycky mi šla matika.

21
00:03:50,770 --> 00:03:51,877
Pamatuješ?

22
00:03:52,480 --> 00:03:55,310
Vždycky jsem po tobě kontrolovala čísla,

23
00:03:55,322 --> 00:03:56,621
když jsi byl ve škole.

24
00:03:56,658 --> 00:03:58,080
že jo, teto Ido?
........