1
00:02:23,742 --> 00:02:26,739
přeložili DosMark
titulky.com

2
00:02:41,730 --> 00:02:43,554
Pořád chce jít domů.

3
00:02:44,431 --> 00:02:45,941
No a řekla jsi jí to?

4
00:02:45,974 --> 00:02:48,027
Ještě ne. Bude lepší,
když to uděláš ty.

5
00:02:48,048 --> 00:02:52,063
Ne, musí pochopit,
že tohle je teď její domov.

6
00:02:54,178 --> 00:02:56,035
Nemůžu ji tady držet.

7
00:02:56,059 --> 00:02:57,897
Ale domluvili jsme se tak,
teto Ido.

8
00:02:57,897 --> 00:02:59,913
Řekla jsi, že na ni dohlídneš.

9
00:03:00,722 --> 00:03:03,612
Platím tě za to.

10
00:03:13,232 --> 00:03:14,800
Zdravím tě, Charlesi.

11
00:03:15,864 --> 00:03:16,922
Sestro.

12
00:03:19,099 --> 00:03:20,205
Ráda tě vidím.

13
00:03:24,369 --> 00:03:26,369
Máš na sobě pěkný oblek.

14
00:03:27,904 --> 00:03:29,266
Pěkne ti sedne.

15
00:03:30,729 --> 00:03:33,172
Tobě to vždycky tak sluší.

16
00:03:36,841 --> 00:03:38,297
Takže ty...

17
00:03:40,856 --> 00:03:42,233
mě vezmeš domů?

18
00:03:42,713 --> 00:03:44,447
Ne. Ne.

19
00:03:44,466 --> 00:03:48,047
No jsem tady kvůli obchodu,
obchodní záležitosti.

20
00:03:48,115 --> 00:03:51,703
Tak dobře, vždycky mi šla matika.

21
00:03:52,213 --> 00:03:53,319
Pamatuješ?

22
00:03:53,921 --> 00:03:56,748
Vždycky jsem po tobě kontrolovala čísla,

23
00:03:56,760 --> 00:03:58,058
když jsi byl ve škole.

24
00:03:58,095 --> 00:03:59,515
že jo, teto Ido?
........