1
00:00:10,344 --> 00:00:14,014
Mami? To jsem já. Jane.

2
00:00:15,015 --> 00:00:16,391
Jsem doma.

3
00:00:17,184 --> 00:00:18,268
Ne.

4
00:00:18,644 --> 00:00:19,770
Dýchej.

5
00:00:19,811 --> 00:00:21,146
Slunečnice.

6
00:00:21,396 --> 00:00:22,439
Duha.

7
00:00:23,398 --> 00:00:26,193
- Čtyři-padesát. Tři doprava...
- Dýchej.

8
00:00:26,276 --> 00:00:28,195
Čtyři doleva. Slunečnice.

9
00:00:28,195 --> 00:00:30,072
- Čtyři-padesát. Duha.
- Dýchej.

10
00:00:30,072 --> 00:00:31,907
- Tři doprava. Čtyři doleva.
- Dýchej.

11
00:00:31,907 --> 00:00:34,284
Čtyři-padesát. Slunečnice. Duha.

12
00:00:38,080 --> 00:00:41,166
Dýchej. Slunečnice. Duha.

13
00:00:42,417 --> 00:00:44,628
Tři doprava. Čtyři doleva.

14
00:00:46,129 --> 00:00:48,465
Jsi v pořádku?

15
00:00:48,549 --> 00:00:51,093
A pořád se to opakovalo?

16
00:00:52,636 --> 00:00:53,846
Opakovalo?

17
00:00:53,846 --> 00:00:57,891
Jako v kruhu?
Ukazovala ti pořád to samé?

18
00:00:57,975 --> 00:01:00,936
Ukazovala mi dívku v pokoji.

19
00:01:01,478 --> 00:01:03,105
V pokoji s duhou?

20
00:01:07,317 --> 00:01:09,194
Jak ta dívka vypadala?

21
00:01:11,738 --> 00:01:13,991
- Jinak.
- Jinak než ty?

22
00:01:17,202 --> 00:01:19,746
Podle mě proto máma chtěla mluvit.

23
00:01:20,330 --> 00:01:22,291
Aby ti ukázala tu dívku?

24
00:01:31,133 --> 00:01:33,510
Myslím, že chce, abych ji našla.
........