1
00:00:49,916 --> 00:00:54,083
BONTONFILM
uvádí

2
00:02:55,083 --> 00:02:59,416
Praha, 27. května 1942

3
00:03:40,125 --> 00:03:47,916
SMRTIHLAV

4
00:04:01,749 --> 00:04:06,916
Německo 1929, námořní základna v Kielu

5
00:04:36,875 --> 00:04:41,167
Stát. Útok, zásah.
Zásah Rier. Dva - nula.

6
00:04:42,249 --> 00:04:43,750
Na střeh.

7
00:04:44,041 --> 00:04:45,416
Připraveni?

8
00:04:46,041 --> 00:04:47,374
Vpřed!

9
00:04:55,583 --> 00:04:57,332
Stát!

10
00:04:57,666 --> 00:05:02,708
Stát! Útok, zásah.
Zásah Heydrich. Dva - jedna.

11
00:05:04,042 --> 00:05:05,791
Na střeh.

12
00:05:09,791 --> 00:05:11,000
Připraveni?

13
00:05:11,791 --> 00:05:12,875
Vpřed!

14
00:05:15,291 --> 00:05:17,042
Stát!

15
00:05:35,042 --> 00:05:36,791
Christino!

16
00:05:39,083 --> 00:05:42,666
- Jsem tak ráda, že jsi mě pozval.
- Vezmu ti to.

17
00:05:42,791 --> 00:05:44,624
- Děkuji.
- Jaká byla cesta?

18
00:06:33,916 --> 00:06:40,207
- Brigitto, dej mi moji taneční kartu.
- Pardon. Už ji máš plnou, zlatíčko.

19
00:06:47,666 --> 00:06:49,416
Nemám.

20
00:06:51,374 --> 00:06:54,042
S tím ne, Lino. Je divný.

21
00:06:54,750 --> 00:06:58,333
Drž se od něho dál,
jestli nechceš problémy.

22
00:06:58,458 --> 00:07:00,207
Možná že chci.

23
00:07:13,833 --> 00:07:15,625
Jmenuji se Heydrich.

24
........