1
00:00:00,000 --> 00:00:01,700
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,740 --> 00:00:03,950
Splníme úkol,
který nám dal král Maximus.

3
00:00:03,980 --> 00:00:05,480
Budeme je držet jako rukojmí

4
00:00:05,500 --> 00:00:07,460
a donutíme Black Bolta,
aby přišel k nám.

5
00:00:08,980 --> 00:00:10,520
Lockjawe! Potřebuje doktora.

6
00:00:10,540 --> 00:00:13,280
- Moje kamarádka je veterinářka.
- Proč se tak nesnášíte?

7
00:00:13,310 --> 00:00:15,880
- Rozešli jsme se spolu.
- Potřebujeme tvoji podporu,

8
00:00:15,900 --> 00:00:18,060
abychom svrhli
falešného krále Attilanu.

9
00:00:18,090 --> 00:00:21,260
- Není to Bronajův otec?
- Byl jediný, kdo to považoval za čest.

10
00:00:21,280 --> 00:00:22,680
Být vybraný do tvé armády.

11
00:00:22,710 --> 00:00:24,680
Někteří
Inhumani by se mohli ptát,

12
00:00:24,710 --> 00:00:26,460
zda to děláš pro dobro Attilanu...

13
00:00:26,500 --> 00:00:28,980
- Nebo to děláš pro sebe.
- Je to pro ni konečná.

14
00:00:29,010 --> 00:00:30,390
- Crystal je tady.
- Kde je?

15
00:00:30,430 --> 00:00:33,350
Buďte králem,
kterého si zasloužíme.

16
00:00:52,700 --> 00:00:55,510
Black Bolte, počkej.

17
00:00:57,010 --> 00:01:01,700
- Takhle jsem to nechtěl.
- Přesto se to tak stalo.

18
00:01:02,380 --> 00:01:06,200
Chtěl jsem, aby došlo
k předání moci mírumilovně.

19
00:01:06,270 --> 00:01:08,680
- Vymklo se mi to z rukou.
- Zabil jsi Tritona.

20
00:01:08,710 --> 00:01:12,840
- A teď zabijeme my tebe.
- Bratře, prosím...

21
00:01:12,870 --> 00:01:14,880
Moc se mu nelíbí,
že je tvým bratrem.

22
........