1
00:00:10,177 --> 00:00:11,944
Zápas ľudstva so smrťou

2
00:00:11,946 --> 00:00:16,115
je našim najdlhšie trvajúcim bojom.

3
00:00:16,117 --> 00:00:17,700
[krik]

4
00:00:17,702 --> 00:00:22,254
V tomto existenčnom boji nám
dali dejiny jednu zbraň.

5
00:00:22,256 --> 00:00:25,524
Vzdorujeme pomocou medicíny.

6
00:00:25,526 --> 00:00:27,042
Pred desať tisícmi rokov

7
00:00:27,044 --> 00:00:31,196
zbierali naši predkovia liečivé
prostriedky v prírode.

8
00:00:31,198 --> 00:00:33,916
Predstavte si tú neuveriteľnú
vieru potrebnú

9
00:00:33,918 --> 00:00:35,701
v úsilí zmierniť bolesť,

10
00:00:35,703 --> 00:00:39,571
napraviť zlomené
a vyliečiť chorobu.

11
00:00:39,573 --> 00:00:41,373
Lekárstvo bolo temným umením,

12
00:00:41,375 --> 00:00:45,477
plným nesprávnych začiatkov
a falošných božstiev.

13
00:00:45,479 --> 00:00:48,097
No keď sme objavili
určitý druh úľavy,

14
00:00:48,099 --> 00:00:52,818
rozšíril sa po celom ľudstve
ako požiar.

15
00:00:52,820 --> 00:00:55,720
Stavali sme na každom úspechu,

16
00:00:55,722 --> 00:00:59,158
kým sa medicína nestala
určitým druhom vedy,

17
00:00:59,160 --> 00:01:02,894
a to vtedy, keď sme objavili
skutočných zabijakov v našom vnútri.

18
00:01:02,896 --> 00:01:05,197
Mikroskopické armády v našich telách

19
00:01:05,199 --> 00:01:10,085
vedú s našim druhom vojnu
tisíce rokov.

20
00:01:10,087 --> 00:01:12,871
Medicína je našou zbraňou
na boj proti

21
00:01:12,873 --> 00:01:16,875
neviditeľnej, nepredstaviteľnej smrti.

22
00:01:16,877 --> 00:01:23,515
[krik]

23
........