1
00:00:01,185 --> 00:00:04,560
Neal Gamby a já spolu chodíme.

2
00:00:05,102 --> 00:00:08,435
Zase nastal ten čas.
Hodnocení kvality středních škol.

3
00:00:08,435 --> 00:00:10,769
V testech se snad
zjišťují znalosti.

4
00:00:10,769 --> 00:00:13,602
Ano, okres získá znalosti
o efektivitě naší školy a o tom,

5
00:00:13,602 --> 00:00:15,811
jak dokonalý je její ředitel.

6
00:00:17,727 --> 00:00:21,435
Od druhýho pololetí
jsme přestali učit na testy.

7
00:00:21,727 --> 00:00:23,685
Kantoři udělali chybu.

8
00:00:23,685 --> 00:00:24,644
Je to vzpoura.

9
00:00:26,535 --> 00:00:28,200
Střední Severní Jacksonova!

10
00:00:28,255 --> 00:00:31,227
Testy jsou tam.
Jsou tam!

11
00:00:31,727 --> 00:00:32,852
Christine?

12
00:00:33,435 --> 00:00:34,644
Christine odešla.

13
00:00:34,644 --> 00:00:37,765
Proč se mi pořád dějou
tak hrozný věci?

14
00:00:44,005 --> 00:00:47,040
-Kde do prdele jsou?
-Nashová řekla, že přijdou.

15
00:00:47,061 --> 00:00:50,293
Pozor! Jde stará kukačka
a vede si mladý ptáče!

16
00:00:50,314 --> 00:00:53,265
Nashová říkala, že mi něco chcete.
Co to tady je?

17
00:00:53,285 --> 00:00:55,517
Chci vám poděkovat
za pomoc při testech.

18
00:00:55,538 --> 00:00:58,436
Jelikož se odhalili
někteří nepřátelé školy,

19
00:00:58,457 --> 00:00:59,656
asi jsme udělali dobře.

20
00:00:59,677 --> 00:01:01,658
A Severní Jacksonova
zase jede.

21
00:01:01,711 --> 00:01:03,806
A protože kantoři
by prodali babičku,

22
00:01:03,827 --> 00:01:07,008
aby na nás něco měli,
........