1
00:01:08,234 --> 00:01:10,769
<i>Když letíš v noci přes New York</i>

2
00:01:10,771 --> 00:01:13,572
<i>tam dole vidíš miliony hvězd.</i>

3
00:01:14,140 --> 00:01:17,042
<i>Každá jedna</i>
<i>může být životem člověka,</i>

4
00:01:17,044 --> 00:01:18,944
<i>který toto město volá domovem.</i>

5
00:01:20,181 --> 00:01:21,180
<i>Otec mi říkal,</i>

6
00:01:21,182 --> 00:01:25,350
<i>že lidé odpradávna
dívali na obrazce hvězd</i>

7
00:01:25,352 --> 00:01:28,320
<i>hledali prepovede, co se
stane v jejich životech.</i>

8
00:01:28,955 --> 00:01:31,290
<i>Pokud porozmuieš obrazem ve hvězdách,</i>

9
00:01:31,524 --> 00:01:33,492
<i>budeš vedieď, co se má stát,</i>

10
00:01:33,494 --> 00:01:34,893
<i>dříve než ostatní.</i>

11
00:01:37,430 --> 00:01:39,465
<i>Když jsme se setkali naposled,</i>

12
00:01:39,833 --> 00:01:42,668
<i>říkal mi, že světlu z každé hvězdy</i>
<i>trvá desítky let</i>

13
00:01:42,670 --> 00:01:44,036
<i>dokud sem přijde.</i>

14
00:01:44,971 --> 00:01:48,474
<i>A jak je jasněji hoří,
předtím než zanikne.</i>

15
00:01:51,978 --> 00:01:54,613
<i>Kedzkoľvek</i>
<i>se v dálce rozpálí hvězda,</i>

16
00:01:55,715 --> 00:01:58,784
<i>cítím jak tam někde,</i>
<i>nějak,</i>

17
00:01:59,452 --> 00:02:01,587
<i>někoho život končí.</i>

18
00:02:54,641 --> 00:02:55,941
<i>Express do Millhurst</i>

19
00:02:56,075 --> 00:02:57,643
<i>stojí na koleji 32.</i>

20
00:02:58,144 --> 00:02:59,645
<i>Budeš mi chybět.</i>

21
00:03:33,079 --> 00:03:35,881
Stopj, ty tam!
Odhoď zbraň!

22
00:03:57,036 --> 00:03:59,204
<i>Měli jste někdy</i>
<i>živý sen?</i>

23
00:04:09,148 --> 00:04:11,850
<i>Tak skutečný, že jste
........