1
00:01:03,801 --> 00:01:08,001
Titulky 30.10.2017
Andrea1717

2
00:01:08,201 --> 00:01:12,921
<i>Keď sa má niečo predurčené stať,</i>

3
00:01:13,721 --> 00:01:18,281
<i>stane sa to v správny okamih.</i>

4
00:01:19,041 --> 00:01:23,761
<i>Keď sa má niečo predurčené stať,</i>

5
00:01:24,401 --> 00:01:29,041
<i>stane sa to v správny okamih.</i>

6
00:01:29,361 --> 00:01:30,401
- Hej.
- Hej!

7
00:01:30,921 --> 00:01:33,481
- Poď sem.
- Moje auto.

8
00:01:33,561 --> 00:01:34,921
- Hej!
- To je jeho auto!

9
00:01:35,441 --> 00:01:37,001
Stoj.

10
00:01:40,401 --> 00:01:41,801
Moje auto!

11
00:01:44,601 --> 00:01:47,321
Ak sa niečo má stať,
určite sa to stane.

12
00:01:47,361 --> 00:01:49,561
Mohla to byť náhoda, alebo čo.

13
00:02:11,401 --> 00:02:12,361
Moment.

14
00:02:12,801 --> 00:02:14,931
Pozrite sa prosím,
či to zaberiete celé.

15
00:02:14,956 --> 00:02:15,665
Áno, samozrejme.

16
00:02:21,681 --> 00:02:25,281
Blahoželám, pán Gaurav.
Teraz ste hrdým majiteľom.

17
00:02:25,361 --> 00:02:26,761
- Ďakujem.
- Užívajte si to. - Ďakujem.

18
00:02:32,401 --> 00:02:34,881
Ahoj! Ja som Gaurav.

19
00:02:36,561 --> 00:02:37,641
Práve som kúpil tento dom.

20
00:02:38,641 --> 00:02:39,801
Môj prvý dom.

21
00:03:05,481 --> 00:03:08,001
Predpoveď na dnešok,
dobre dážď je...

22
00:03:18,081 --> 00:03:19,721
- Prajem pekný deň.
- Vám tiež dôstojník.

23
00:03:29,921 --> 00:03:31,201
........