1 00:00:02,000 --> 00:00:08,000 preložil koba pre www.titulky.com 2 00:00:09,327 --> 00:00:11,371 V minulých dieloch: 3 00:00:11,396 --> 00:00:16,499 <i>Discovery</i> je jediná loď Flotily so spórovým pohonom. 4 00:00:19,024 --> 00:00:22,731 On si vstrekol vzorku DNA Pomalky. 5 00:00:23,041 --> 00:00:25,229 - Jedzte. - Vojak, ako sa voláte? 6 00:00:25,254 --> 00:00:26,572 Poručík Ash Tyler. 7 00:00:27,800 --> 00:00:31,796 Vezmeš jedlo od úst jediných dvoch ľudí, ktorí ťa delia od smrti? 8 00:00:31,947 --> 00:00:33,175 Presne tak. 9 00:00:38,143 --> 00:00:39,976 Ideme pohľadať nejaký odvoz? 10 00:00:40,083 --> 00:00:41,912 Nie. 11 00:00:45,963 --> 00:00:47,548 Vstávajte, vojak! 12 00:00:47,573 --> 00:00:50,310 Spomaľujem vás, pane. Choďte. 13 00:01:56,740 --> 00:02:02,127 synchronizácia titulkov: martythecrazy preklad: koba 14 00:02:02,302 --> 00:02:08,552 preložil koba pre www.titulky.com 15 00:02:25,494 --> 00:02:28,361 Osobný denník, špecialistka Michael Burnhamová. 16 00:02:28,737 --> 00:02:30,893 Hviezdny dátum 2136,8. 17 00:02:31,633 --> 00:02:36,526 Hoci som sa bála opaku, zdá sa, že som sa na <i>Discovery</i> udomácnila. 18 00:02:36,795 --> 00:02:40,958 Posádka je v kolobehu každodennej rutiny a i ja som toho súčasťou. 19 00:02:41,417 --> 00:02:42,501 Našla som si priateľov... 20 00:02:43,747 --> 00:02:45,707 teda, aspoň jedného. 21 00:02:45,732 --> 00:02:48,002 Práca ma uspokojuje. 22 00:02:48,233 --> 00:02:53,966 Naša loď sa stala najdôležitejšou zbraňou v boji proti Klingonom. 23 00:02:53,991 --> 00:02:57,052 A vďaka nám, sa karta otočila. 24 00:02:57,670 --> 00:03:00,764 Vďaka nám vyhrávame. 25 00:03:01,207 --> 00:03:03,862 Schopnosť poručíka Stametsa riadiť spórový pohon, 26 00:03:03,887 --> 00:03:08,682 odokryla nie len celý vesmír, ale aj skryté rysy jeho osobnosti. 27 00:03:09,384 --> 00:03:13,738 Popri každodenných povinnostiach priznávam, že niektorí kolegovia 28 00:03:13,762 --> 00:03:15,556 ma zaujali viac, než iní. 29 00:03:16,691 --> 00:03:19,277 Napriek veľkému utrpeniu, poručík Tyler 30 00:03:19,360 --> 00:03:22,912 si udržiava dôstojnosť a láskavosť. 31 00:03:23,072 --> 00:03:25,999 Myslím, že ma... fascinuje. 32 00:03:26,895 --> 00:03:31,329 Obávam sa však, že moja minulosť mi bráni upevňovať vzťahy. 33 00:03:31,753 --> 00:03:35,533 Som uprostred ostatných... no zároveň mimo nich. 34 00:03:36,389 --> 00:03:39,893 Veľmi túžim vyjsť zo svojej ulity, no neviem ako. 35 00:03:40,423 --> 00:03:44,343 Dnes ma však čaká jedna z najťažších skúšok: 36 00:03:44,822 --> 00:03:48,043 Dnes večer máme... párty. 37 00:03:54,676 --> 00:03:57,075 1, 2, 3, ideš! 38 00:04:09,269 --> 00:04:11,948 Čo je s hudbou? 39 00:04:14,777 --> 00:04:16,059 Čo je s tebou? 40 00:04:16,323 --> 00:04:19,987 Loď má nadbytok energie. Nerozumiem tomu výpadku. 41 00:04:20,012 --> 00:04:23,519 Nie, to som nemyslela. Čo... on? 42 00:04:23,990 --> 00:04:27,324 Dvakrát ste mali rande... Čo sa deje? Chcem detaily. 43 00:04:27,349 --> 00:04:30,769 Pomohla som mu nakalibrovať zameriavače pulzných pušiek. 44 00:04:30,935 --> 00:04:34,288 A boli sme na obede, lebo sme spolu skončili zmenu. 45 00:04:34,313 --> 00:04:37,593 Počuj, musíš mu dať najavo, že sa ti páči. 46 00:04:37,618 --> 00:04:40,086 Inak minieš svoju šancu. 47 00:04:40,304 --> 00:04:43,333 To urobím, až na rande. Zatiaľ som na žiadnom nebola. 48 00:04:43,358 --> 00:04:49,045 Tak... ako ho potom vnímaš? V porovnaní so svojimi predošlými. 49 00:04:49,647 --> 00:04:51,468 A ako by dopadol u teba? 50 00:04:51,493 --> 00:04:54,575 Voľakedy som cielene balila uniformy, 51 00:04:54,600 --> 00:04:57,834 ale teraz idem skôr po hudobníkoch. 52 00:04:57,859 --> 00:04:59,235 Hej, prosím pozornosť. 53 00:04:59,260 --> 00:05:03,481 Všetci máme šťastie, že sme tu, medzi bratmi a sestrami v zbrani. 54 00:05:03,521 --> 00:05:05,403 Je nám veselo. Tancujeme. 55 00:05:05,747 --> 00:05:10,208 No, nezabudnime na obete, ktoré položili mnohí z nás... 56 00:05:10,233 --> 00:05:10,966 Veru! Áno! 57 00:05:10,991 --> 00:05:14,240 ...a na tých, ktorí za náš boj položili svoj život. 58 00:05:14,265 --> 00:05:17,959 - Áno! Áno! - Na tých 10 000 stratených... 59 00:05:17,984 --> 00:05:20,611 - ale nikdy nezabudnutých životov. - Nikdy nezabudneme! 60 00:05:25,538 --> 00:05:27,906 A som zase pri uniformách. 61 00:05:28,744 --> 00:05:32,041 Burnhamová, ahoj Tilly. Čo porábate? 62 00:05:32,042 --> 00:05:35,237 Ja idem... Bavte sa. 63 00:05:36,736 --> 00:05:40,040 - Máš pozornú priateľku. - Až nevhodne. 64 00:05:40,065 --> 00:05:42,651 Vedecká špecialistka Burnhamová a poručík Tyler, 65 00:05:42,676 --> 00:05:44,267 dostavte sa na mostík. 66 00:05:45,839 --> 00:05:49,183 No teda... povinnosť ťa zachránila pred obávanou debatou. 67 00:05:54,041 --> 00:05:55,689 Počkaj! Nie, ja... 68 00:05:56,106 --> 00:05:59,377 Aby si ma pochopil... Nemyslela som to zle. 69 00:05:59,545 --> 00:06:02,213 Ja len, že s párty mám obmedzené skúsenosti. 70 00:06:02,238 --> 00:06:04,449 - Jasné, Burnhamová. Chápem. - Prosím pozor. 71 00:06:05,533 --> 00:06:07,395 Vulkánci nechodia na párty? Čo na <i>Shenzhou</i>? 72 00:06:07,420 --> 00:06:08,674 Bola si tam 7 rokov. 73 00:06:08,699 --> 00:06:12,846 Kvôli mojej hodnosti nebolo vhodné zbližovať sa s posádkou. 74 00:06:12,871 --> 00:06:16,519 To už neplatí. Prečo sa stále schovávaš? 75 00:06:20,623 --> 00:06:23,370 Prepáčte, poručík. Prepáčte, Dr. Culber. 76 00:06:23,395 --> 00:06:28,765 Prečo sa ospravedlňujete za zrážku, ktorá je výsledkom náhody? 77 00:06:29,053 --> 00:06:34,645 Viete, toto sú chvíle, ktoré robia život tak nádherne nepredvídateľný. 78 00:06:36,156 --> 00:06:37,986 Ste strašne vysoký. 79 00:06:38,701 --> 00:06:42,204 Asi poznáte poručíka Tylera, nového šéfa bezpečnosti. 80 00:06:42,229 --> 00:06:45,794 Musím povedať, že ste udivujúco statný... 81 00:06:45,819 --> 00:06:48,364 po 7 mesiacoch mučenia. 82 00:06:48,389 --> 00:06:50,709 Hlboko sa ospravedlňujem za svojho partnera. 83 00:06:50,767 --> 00:06:54,626 Poslednou dobou sa... zmenil. 84 00:06:54,628 --> 00:06:58,100 Keď hovoríme o zmenách, pozrite na kybernetické vylepšenia, 85 00:06:58,125 --> 00:07:00,479 ktoré urobil môj geniálny priateľ. 86 00:07:00,504 --> 00:07:03,576 Chceme spríjemniť jeho pripojenie k spórovému pohonu. 87 00:07:03,601 --> 00:07:05,559 Vždy sa o mňa staráš. 88 00:07:06,242 --> 00:07:09,307 Mimochodom... čo je medzi vami dvoma? 89 00:07:10,237 --> 00:07:11,497 Vôbec nič. 90 00:07:11,522 --> 00:07:14,956 Špecialistka Burnhamová by sa nikdy nesprávala nevhodne. 91 00:07:16,354 --> 00:07:18,573 - Ideš, Burnhamová? - Čo tým myslel? 92 00:07:22,752 --> 00:07:25,136 - Čo ste tým mysleli? - Stačí. 93 00:07:28,225 --> 00:07:31,847 Kapitán, neznámy signál, ktorý som objavil, je priamo pred nami. 94 00:07:31,873 --> 00:07:34,934 Žltý poplach, pán Saru. Zapnúť štíty. 95 00:07:34,959 --> 00:07:37,044 - Fázery do pohotovosti. - Rozumiem. Nabíjajú sa. 96 00:07:37,069 --> 00:07:39,357 Skenery identifikovali objekt, ako biologický. 97 00:07:39,382 --> 00:07:41,507 Biologické zaradenie: Gormagander. 98 00:07:41,532 --> 00:07:43,909 Vyzerá, že má zdravotné problémy. 99 00:07:44,353 --> 00:07:49,313 Zrušte žltý poplach, pán Saru. Myslel som, že pytliaci ich vyhubili. 100 00:07:49,338 --> 00:07:51,807 Dôvodom ich hrozenia nie sú pytliaci, 101 00:07:51,832 --> 00:07:55,794 ale najmä ich rozmnožovanie. Teda skôr jeho nedostatok. 102 00:07:55,887 --> 00:07:59,043 Celý život konzumujú alfa častice kozmického žiarenia. 103 00:07:59,340 --> 00:08:03,299 To ich často tak pohltí, že ignorujú ostatné inštinkty. 104 00:08:03,516 --> 00:08:04,678 Vrátane rozmnožovania. 105 00:08:04,703 --> 00:08:07,191 To je najsmutnejšia vlastnosť o akej som počul. 106 00:08:07,217 --> 00:08:08,385 Kormidelník, nastavte kurz... 107 00:08:08,410 --> 00:08:11,196 Gormagander je na zozname ohrozených druhov, pane. 108 00:08:11,221 --> 00:08:14,453 Podľa nariadenia sa musí prepraviť do xenologického zariadenia. 109 00:08:16,159 --> 00:08:17,931 Tak do toho. 110 00:08:19,180 --> 00:08:21,378 Počul som, že berieme osamelého gormagandera. 111 00:08:21,458 --> 00:08:23,759 Stratené mláďa, alebo stará vdova? 112 00:08:23,784 --> 00:08:26,215 Bez ohľadu na to, je tam samé. 113 00:08:27,532 --> 00:08:30,362 Máme signál toho tvora. Pripravení na transport. 114 00:08:30,387 --> 00:08:31,837 Energia. 115 00:08:41,825 --> 00:08:44,088 Dobre, zlatíčko. 116 00:08:44,825 --> 00:08:47,369 Pozrime, či dokážeme zistiť, čo ťa trápi. 117 00:08:49,764 --> 00:08:54,257 Počkať, v tvorovi detegujem abnormálne údaje. 118 00:09:08,693 --> 00:09:10,389 Zavolajte mostík! 119 00:09:15,062 --> 00:09:18,756 Burnhamová volá mostík. Votrelec. Som pod paľbou. Žiadam posily. 120 00:09:18,781 --> 00:09:21,325 - Votrelec je na palube 6, pane. - Zamknite ho. 121 00:09:22,366 --> 00:09:25,951 - Ako sa drží Burnhamová? - Bez ujmy. Potvrdila 4 obete. 122 00:09:25,976 --> 00:09:27,746 Nech neútočí na votrelca. 123 00:09:29,663 --> 00:09:31,630 Je v pasci, pane. 124 00:09:32,314 --> 00:09:36,123 Ktokoľvek si, zlož zbrane. Je koniec. 125 00:09:38,874 --> 00:09:41,307 Chýbal som vám tak, ako vy mne? 126 00:09:41,332 --> 00:09:42,417 Mudd. 127 00:09:43,011 --> 00:09:46,814 Naozaj ste mysleli, že ma necháte hniť v klingonskom väzení 128 00:09:46,840 --> 00:09:48,785 bez následkov? 129 00:09:48,810 --> 00:09:52,884 Hneď, ako odhalím tajomstvo tejto lode, 130 00:09:53,196 --> 00:09:56,483 predám ju Klingonom. Kapitán, počuješ ma? 131 00:09:56,508 --> 00:10:00,012 Tvoju loď idem predať priamo nepriateľovi. 132 00:10:00,037 --> 00:10:06,824 A tým skončí nádej, že by Federácia mohla vyhrať túto vojnu. 133 00:10:06,925 --> 00:10:13,178 Keď si ma opustil s Klingonmi, obral si ma o drahú, milú Stellu, 134 00:10:13,203 --> 00:10:16,086 jedinú ženu, ktorú som kedy ľúbil. 135 00:10:16,111 --> 00:10:18,246 A toto je moja pomsta. 136 00:10:19,639 --> 00:10:22,506 Tiež ťa zabijem toľkokrát, koľko to len bude možné. 137 00:10:22,669 --> 00:10:24,951 Nemám pocit, že by si mal kontrolu nad mojou loďou. 138 00:10:24,976 --> 00:10:26,102 Tentokrát nie. 139 00:10:26,274 --> 00:10:29,027 Ale mám všetko, čo budem potrebovať nabudúce, takže... 140 00:10:29,058 --> 00:10:30,392 Uvidíme sa neskôr. 141 00:10:30,417 --> 00:10:33,363 Alebo skôr... skôr. 142 00:10:38,102 --> 00:10:41,540 - Pán Saru. - Explózia zmesi anícia a yuria. 143 00:10:41,565 --> 00:10:43,297 Pretrhnutie trupu na palube 6. 144 00:10:44,734 --> 00:10:46,930 Aj 5, 4. 145 00:10:46,955 --> 00:10:48,031 Paluba 3. 146 00:10:48,166 --> 00:10:49,804 Neudržíme to, kapitán. 147 00:11:03,169 --> 00:11:06,338 Na tých 10 000 stratených, ale nikdy nezabudnutých životov. 148 00:11:06,363 --> 00:11:09,357 Nikdy nezabudneme! 149 00:11:10,076 --> 00:11:12,597 A som zase pri uniformách. 150 00:11:14,001 --> 00:11:15,997 Burnhamová, ahoj Tilly. Čo porábate? 151 00:11:16,022 --> 00:11:18,475 Ja idem... Bavte sa. 152 00:11:19,643 --> 00:11:21,809 - Máš pozornú priateľku. - Až nevhodne. 153 00:11:21,834 --> 00:11:23,919 Vedecká špecialistka Burnhamová a... 154 00:11:25,113 --> 00:11:28,344 Aby si ma pochopil... Nemyslela som to zle. 155 00:11:28,428 --> 00:11:30,399 S párty mám obmedzené skúsenosti. 156 00:11:30,424 --> 00:11:32,734 - Jasné, Burnhamová. Chápem. - Prosím pozor. 157 00:11:34,424 --> 00:11:36,343 Vulkánci nechodia na párty? 158 00:11:36,368 --> 00:11:38,757 A čo <i>Shenzhou</i>? Bola si tam 7 rokov, nie? 159 00:11:38,782 --> 00:11:41,515 Áno, ale kvôli hodnosti nebolo vhodné zbližovať sa s posádkou. 160 00:11:41,540 --> 00:11:46,714 To už neplatí. Prečo sa stále schovávaš? 161 00:11:47,167 --> 00:11:51,589 Na také otázky sa nedá odpovedať ľahko. 162 00:11:52,829 --> 00:11:54,617 Niekedy sa dá. 163 00:11:56,971 --> 00:11:59,133 - Tyler! Tyler, počkajte! - Stamets? 164 00:11:59,158 --> 00:12:01,475 Burnhamová. Obaja. Musíte ma vypočuť. 165 00:12:01,500 --> 00:12:02,643 Nemáme čas. 166 00:12:02,668 --> 00:12:05,432 Alebo, vlastne, máme čas. Kopec času. 167 00:12:05,457 --> 00:12:06,463 Stamets, upokojte sa. 168 00:12:06,488 --> 00:12:09,450 Nemôžem sa upokojiť. Nevidíte, čo sa deje? 169 00:12:09,475 --> 00:12:12,276 Už sme tu boli. Všetci. 170 00:12:12,301 --> 00:12:15,173 Nemôžem byť jediným, kto to vníma. 171 00:12:15,198 --> 00:12:16,772 Paul. Prosím, prepáčte. 172 00:12:17,006 --> 00:12:19,919 - Blábolíš. - Ja len potrebujem, 173 00:12:19,944 --> 00:12:22,833 aby ma všetci konečne začali počúvať. 174 00:12:22,858 --> 00:12:24,423 Počkať, počkať. 175 00:12:24,638 --> 00:12:28,165 Všetko to začne gormagandrom, jasné? Gormagander! 176 00:12:30,322 --> 00:12:33,361 - Čo je gormagander? - Vesmírna veľryba. 177 00:12:33,550 --> 00:12:34,925 To všetko vysvetľuje. 178 00:12:35,229 --> 00:12:37,856 Žltý poplach. 179 00:12:38,121 --> 00:12:40,433 - <i>Žltý poplach</i>. - Dobre, že ste tu. 180 00:12:40,458 --> 00:12:42,824 Pán Saru, čo sa tam skrýva? 181 00:12:42,849 --> 00:12:46,856 Nie je to nepriateľská loď, pane. Je to organická forma života. 182 00:12:46,881 --> 00:12:49,229 Gormagander. 183 00:12:52,278 --> 00:12:55,860 Ešte že tak. Dobre, zrušte žltý poplach. 184 00:12:55,885 --> 00:12:58,364 Kormidlo, nájdite spôsob ako sa mu vyhnúť. 185 00:12:58,471 --> 00:13:03,492 Pane, známky života gormagandra sú podľa skenov nepravidelné. 186 00:13:03,517 --> 00:13:06,394 Podľa nariadenia sa musí prepraviť... 187 00:13:06,419 --> 00:13:08,567 - Ignorujte to nariadenie. - Kapitán, to neodporúčam. 188 00:13:08,592 --> 00:13:12,003 Nariadenie o ohrozených druhoch je jasné. 189 00:13:12,028 --> 00:13:15,611 Ignorovanie povinností je porušením zavedeného práva 190 00:13:15,636 --> 00:13:17,879 a vystavilo by kapitána vojenskému súdu. 191 00:13:17,904 --> 00:13:19,832 Transportujme ho do hangáru 192 00:13:19,857 --> 00:13:21,867 a vypustíme pri najbližšej rezervácii. 193 00:13:21,892 --> 00:13:23,800 Pane, rada by som na to dozrela. 194 00:13:24,194 --> 00:13:27,613 Ako vedecký špecialista, som najvhodnejšia na prácu s týmto tvorom. 195 00:13:27,638 --> 00:13:30,101 Bez námietok. Nech to je hotové. 196 00:13:30,127 --> 00:13:33,029 Žiadam o bezpečnostný dohľad, kapitán. 197 00:13:33,096 --> 00:13:35,944 Tiež bez námietok. Choďte. 198 00:13:39,519 --> 00:13:43,065 Ako mohol poručík Stamets vedieť, že narazíme na gormagandra? 199 00:13:43,090 --> 00:13:46,500 Za posledných 10 rokov bolo zaznamenaných len 57 stretnutí. 200 00:13:46,501 --> 00:13:48,723 Pravdepodobnosť je skoro nulová. 201 00:13:50,628 --> 00:13:54,705 - Vraj transportujeme strateného gormagandra. - Áno. 202 00:13:55,838 --> 00:13:57,305 Aktivujte transportér. 203 00:13:57,330 --> 00:14:00,769 Myslíte, že veľryba bude ozbrojená? 204 00:14:19,769 --> 00:14:22,889 Zdravotné údaje sú mimo normy, ale inak nič zvláštne. 205 00:14:22,914 --> 00:14:24,162 Vykonám detailný sken. 206 00:14:38,473 --> 00:14:39,993 Máš niečo? 207 00:14:40,484 --> 00:14:43,486 Slabý... energetický vzorec. 208 00:14:44,540 --> 00:14:46,209 Skoro ako stopa transportéru. 209 00:14:46,959 --> 00:14:49,539 Čierny poplach. 210 00:14:49,564 --> 00:14:52,359 - <i>Čierny poplach</i>. - Prečo sa pripravujeme na skok? 211 00:14:54,415 --> 00:14:57,939 - Spórový pohon aktivovaný. - Nevydal som rozkaz na skok. 212 00:14:57,964 --> 00:14:59,945 Ja som ho neaktivovala, pane. 213 00:14:59,970 --> 00:15:01,762 Počítač, zobraz strojovňu. 214 00:15:01,787 --> 00:15:03,344 Zamietnuté. 215 00:15:04,852 --> 00:15:06,495 Tyler, choďte do strojovne. Pohyb, pohyb! 216 00:15:09,596 --> 00:15:12,330 Je zamknutá zvnútra. Bezpečnostné vyradenie nefunguje. 217 00:15:13,277 --> 00:15:16,917 Varovanie: Kritické preťaženie pohonu o 3 minúty. 218 00:15:19,014 --> 00:15:22,149 Čaute deti. Cíťte sa tu ako doma. Tak ako ja. 219 00:15:22,174 --> 00:15:24,093 Mudd, ako si sa dostal z väzenia? 220 00:15:24,946 --> 00:15:27,063 Pamätáš na môjho viacnohého priateľa Stuarta? 221 00:15:27,088 --> 00:15:32,929 Nuž, predviedli sme kúzlo, ktoré by nám závidel aj Harry Houdini. 222 00:15:32,954 --> 00:15:36,808 Na slobode sa však vydal vlastnou cestou. Chrobáky - žiadna lojalita. 223 00:15:36,833 --> 00:15:39,128 - Tyler, poznáš toho človeka? - Bol mojím spoluväzňom. 224 00:15:39,153 --> 00:15:43,340 Odstúp od tej konzoly. Ruky hore. Mudd, nebudem to opakovať. 225 00:15:43,365 --> 00:15:48,861 Vlastne budeš. Ale pred tým, povieš mi prosím ako sa to ovláda? 226 00:15:48,886 --> 00:15:54,002 Teraz viem, že táto loď je jedinečná svojím pohonom. 227 00:15:54,027 --> 00:15:57,050 - Ustúp, inak vystrelím. - Ale ani za ten svet... 228 00:15:59,036 --> 00:16:02,401 netuším na čo slúži tento aparát. Alebo k čomu sa pripája. 229 00:16:02,402 --> 00:16:05,000 Varovanie: Kritické preťaženie pohonu o 60 sekúnd. 230 00:16:05,009 --> 00:16:08,708 Môžeme preskočiť k tomu, že mi poviete ako sa to ovláda, prosím? 231 00:16:08,733 --> 00:16:12,011 V zálohe mám nejakých Klingonov. Možno by ste si chceli pohnúť. 232 00:16:12,036 --> 00:16:14,442 Pomaly prichádzame k momentu, kedy... 233 00:16:15,357 --> 00:16:16,980 Počítač, transportuj narušiteľa do cely. 234 00:16:17,028 --> 00:16:19,213 Vytvoril som si ochranné pole. 235 00:16:19,238 --> 00:16:21,907 Naozaj si myslíte, že by som zabudol vyradiť počítač? 236 00:16:21,932 --> 00:16:24,244 Varovanie: Nastáva kritické preťaženie pohonu. 237 00:16:24,269 --> 00:16:27,976 - Si magor. - Nie, som Mudd. 238 00:16:28,568 --> 00:16:32,437 Povie mi už niekto ako funguje tento prekliaty prístroj?! 239 00:16:37,059 --> 00:16:40,572 Zo všetkých tých dní, tento je fakt divný. 240 00:16:47,305 --> 00:16:48,654 Stamets, pohon! 241 00:16:48,686 --> 00:16:50,102 Ja viem, verte mi. 242 00:16:50,127 --> 00:16:52,860 Varovanie: Kritické preťaženie pohonu o 20 sekúnd. 243 00:16:52,885 --> 00:16:55,681 Už sme cez toto prešli... 244 00:16:56,086 --> 00:16:58,719 Vlastne viackrát. 245 00:16:58,940 --> 00:17:03,367 A nerád to hovorím, ale ešte som nenašiel spôsob, 246 00:17:03,392 --> 00:17:05,640 ako dosiahnuť, aby sme vyhrali my. 247 00:17:05,665 --> 00:17:08,084 Varovanie: Kritické preťaženie pohonu. 248 00:17:11,338 --> 00:17:12,888 Čoskoro sa uvidíme. 249 00:17:12,913 --> 00:17:14,865 Stamets, počkajte! 250 00:17:21,345 --> 00:17:23,604 Šiel som sa opýtať, či chceš tancovať. 251 00:17:24,535 --> 00:17:27,112 Vedecká špecialistka Burnhamová a poručík Tyler, 252 00:17:27,137 --> 00:17:31,105 - dostavte sa na mostík. - Záchrana v poslednej chvíli. 253 00:17:31,130 --> 00:17:33,441 Prepáčte. Pardon. 254 00:17:36,261 --> 00:17:38,895 - Hej, kde je Burnhamová? - Neviem. 255 00:17:38,920 --> 00:17:41,691 Gormagander je na zozname ohrozených druhov. 256 00:17:43,889 --> 00:17:45,277 Do toho. 257 00:17:49,455 --> 00:17:52,328 Burnhamová, nerozprávajte. Len počúvajte. Loď je v ohrození. 258 00:17:52,353 --> 00:17:54,188 Nachádzame sa v časovej slučke. 259 00:17:54,213 --> 00:17:56,668 Stále sa opakuje posledných 30 minút. 260 00:17:56,693 --> 00:17:58,597 Aj keby sme zomreli a loď by bola zničená, 261 00:17:58,622 --> 00:18:01,686 kým nevyprší 30-minútové okno, všetko začína odznovu. 262 00:18:01,711 --> 00:18:04,649 A každá sekunda vašich pochybností nás približuje k smrti. 263 00:18:04,674 --> 00:18:06,332 Rozumiete? 264 00:18:07,353 --> 00:18:09,203 Dobre. Asi potrebujete lekára. 265 00:18:09,228 --> 00:18:12,319 - Môže ísť o vedľajší účinok... - ...vystaveniu cudzej DNA. 266 00:18:12,344 --> 00:18:15,406 Pravdepodobne sme nevzali do úvahy kognitívne premenné... 267 00:18:15,431 --> 00:18:17,808 Áno, áno, áno. Prosím, prestaňte. Poďte so mnou. 268 00:18:17,833 --> 00:18:18,929 Všetko vysvetlím. 269 00:18:18,954 --> 00:18:20,992 Je tá ryba už na palube? 270 00:18:21,017 --> 00:18:23,648 Vlastne to nie je ryba, ide o... 271 00:18:24,252 --> 00:18:26,431 - Hangár hlási úspešný transport. - Dobre. 272 00:18:26,504 --> 00:18:28,540 Kapitán, správa od Dr. Culbera. 273 00:18:28,632 --> 00:18:31,384 Požaduje vašu prítomnosť v ošetrovni. Ide o poručíka Stametsa. 274 00:18:31,468 --> 00:18:34,525 - Je to naliehavé. - Ošetrovňa. Bez zastávok. 275 00:18:36,798 --> 00:18:40,235 Požiadavka zrušená. 276 00:18:44,793 --> 00:18:47,397 - Husté. - Mudd? 277 00:18:47,984 --> 00:18:49,002 Počítač, červený poplach. 278 00:18:49,027 --> 00:18:51,321 Zrušiť, drahý počítač. Poď von. 279 00:18:51,594 --> 00:18:53,429 Čo sakra robíš na mojej lodi? 280 00:18:53,490 --> 00:18:55,997 Tú otázku mi kladieš vždy. 281 00:18:56,022 --> 00:18:57,146 Ale to vieš, či nie? 282 00:18:57,171 --> 00:18:59,681 - Nie, jasné, že nevieš. - Čože? 283 00:19:01,146 --> 00:19:02,498 Pohyb! 284 00:19:03,292 --> 00:19:07,409 Nechce sa mi to stále vysvetlovať, Lorca. 285 00:19:07,434 --> 00:19:11,871 Správa od doktora bola vymyslená. Chcel som s tebou trochu súkromia. 286 00:19:11,901 --> 00:19:14,230 Na lodi je miesto, kam sa nedostanem. 287 00:19:14,255 --> 00:19:16,851 Dúfam, že tam ukrývaš tajomstvo spórového pohonu. 288 00:19:16,876 --> 00:19:18,496 Mudd, nechápem o čom hovoríš. 289 00:19:18,521 --> 00:19:21,300 Ale ak sa nazdávaš, že ti akokoľvek pomôžem, 290 00:19:21,399 --> 00:19:23,496 tak si väčší blázon, než som myslel. 291 00:19:24,111 --> 00:19:27,567 Je toľko spôsobov ako zničiť loď. Celá loď je jedna výrobná vada. 292 00:19:28,067 --> 00:19:30,977 Počítač, sprístupni autodeštrukčný program. 293 00:19:31,002 --> 00:19:33,914 - Čakám na pokyny. - Je to na tebe, kapitán. 294 00:19:36,210 --> 00:19:38,928 Mudd používa akúsi technológiu, ktorá mu umožňuje 295 00:19:38,953 --> 00:19:41,430 opakovať 30 minút stále dokola. 296 00:19:41,455 --> 00:19:44,667 Chce spustiť spórový pohon a predať loď Klingonom. 297 00:19:44,725 --> 00:19:47,499 Ako to, že vy fungujete mimo časovej slučky? 298 00:19:47,524 --> 00:19:49,874 Nuž, Pomalka vnímala viaceré dimenzie, 299 00:19:49,899 --> 00:19:52,775 asi ide o vedľajší účinok jej DNA, ktorú mám v sebe. 300 00:19:53,177 --> 00:19:55,511 - Áno, takže si všetko pamätáte. - Presne. 301 00:19:55,536 --> 00:19:59,082 A je čoraz ťažšie nezcvoknúť z toho. 302 00:19:59,338 --> 00:20:01,862 Burnhamová, sám nedokážem zastaviť Mudda. 303 00:20:01,887 --> 00:20:06,799 A skôr, či neskôr zistí, že v spórovom pohone chýba súčiastka. 304 00:20:07,003 --> 00:20:08,584 Ja. 305 00:20:09,509 --> 00:20:12,237 Ako Mudd vytvára časovú slučku? 306 00:20:12,262 --> 00:20:13,090 Neviem. 307 00:20:13,115 --> 00:20:17,007 Tyler by možno vedel, boli spolu vo väzení. 308 00:20:17,033 --> 00:20:19,907 Tyler to spomenul, než som zastrelil Mudda. 309 00:20:20,339 --> 00:20:24,352 Každopádne, potrebujem, aby ste sa Tylera povypytovali. 310 00:20:25,801 --> 00:20:27,773 Táto slučka čoskoro skončí. 311 00:20:28,642 --> 00:20:30,271 Povedzte mi tajomstvo. 312 00:20:30,727 --> 00:20:34,387 Niečo, čo vás hneď presvedčí, že som si to celé nevymyslel. 313 00:20:34,951 --> 00:20:41,892 Niečo, čo ste pred nikým nepriznali. Sľubujem, že si to nechám pre seba. 314 00:20:59,219 --> 00:21:00,739 To ma mrzí. 315 00:21:03,104 --> 00:21:04,474 Kde je Mudd teraz? 316 00:21:05,374 --> 00:21:08,680 O takomto čase väčšinou zabije kapitána. 317 00:21:18,073 --> 00:21:21,157 Gabe, milujem toto miesto. 318 00:21:21,433 --> 00:21:23,199 Nič tu nenájdeš, Mudd. 319 00:21:23,224 --> 00:21:25,095 Toto je moje súkromné výskumné laboratórium. 320 00:21:25,120 --> 00:21:29,096 Prečo si mi nepovedal, že máš toľko parádnych hračiek? 321 00:21:31,143 --> 00:21:32,618 Ktovie čo robí toto. 322 00:21:32,643 --> 00:21:35,201 Možno to usmaží mozog. Smaží to mozgy? 323 00:21:35,226 --> 00:21:38,374 Ak zabiješ kapitána Hviezdnej flotily, zavrú ťa na doživotie. 324 00:21:38,399 --> 00:21:39,456 Ale to vieš. 325 00:21:41,396 --> 00:21:45,143 Lorca, vieš koľkokrát som si vychutnal tvoju smrť? 326 00:22:20,782 --> 00:22:23,461 53. Ale kto by to počítal? 327 00:22:23,486 --> 00:22:25,599 Nikdy to však neomrzí. 328 00:22:25,624 --> 00:22:28,949 Dokelu. Pomaly nám vypršal čas. 329 00:22:28,974 --> 00:22:32,005 Skôr, či neskôr zistím, ako funguje ten váš motor. 330 00:22:32,030 --> 00:22:34,731 Času mám na rozdávanie. 331 00:22:34,903 --> 00:22:38,427 Medzitým, stále neviem, čo to robí. 332 00:22:38,688 --> 00:22:40,276 Poďme to zistiť. 333 00:22:50,309 --> 00:22:51,614 Čo je s tebou? 334 00:22:51,639 --> 00:22:53,900 Loď má nadbytok energie. Nerozumiem tomu... 335 00:22:53,901 --> 00:22:58,356 Práve som zbadal najsexi chalana a zdá sa, že je hudobník. 336 00:22:58,381 --> 00:23:00,205 - Veľa šťastia. - Jasné. 337 00:23:00,230 --> 00:23:03,518 - Nečakala som tu práve vás. - Nikdy ste neboli zaľúbená. 338 00:23:05,288 --> 00:23:07,760 - Prečo ste to povedali? - Potrebujem vašu pomoc. 339 00:23:07,785 --> 00:23:12,150 Povedali ste mi, že táto informácia dokáže, že hovorím pravdu. 340 00:23:12,175 --> 00:23:14,572 Zasekli sme sa v 30 minútovej časovej slučke. 341 00:23:14,597 --> 00:23:18,999 Ja jediný som si toho vedomý. Videl som ako vy, kapitán a Tyler 342 00:23:19,000 --> 00:23:24,000 zomriete rukou zločinca, Harryho Mudda, ktorý sa snaží zmocniť lode. 343 00:23:24,001 --> 00:23:27,400 Musím vedieť, že mi veríte, lebo radšej prejdem prechodovou komorou, 344 00:23:27,401 --> 00:23:29,285 než by som to mal vysvetľovať opäť. 345 00:23:29,310 --> 00:23:33,224 ...obete, ktoré položili mnohí z nás... 346 00:23:33,249 --> 00:23:35,122 - Verím vám. - Super. 347 00:23:35,125 --> 00:23:38,405 Teraz, prosím, choďte za Tylerom, a zistite, či vie o Muddovi 348 00:23:38,406 --> 00:23:40,647 niečo, čo by nám pomohlo zastaviť ho. 349 00:23:40,672 --> 00:23:42,374 Ale, čo ak sa nebude baviť ani so mnou? 350 00:23:42,399 --> 00:23:44,853 Ale bude. Má vás rád. 351 00:23:47,274 --> 00:23:48,996 Ideme na to. 352 00:23:50,882 --> 00:23:54,385 Pozrime sa. Xenoantropológ v úzadí. Tipnem si. 353 00:23:54,410 --> 00:23:56,706 Pozoruješ ako sa balia nesmelí dôstojníci. 354 00:23:56,731 --> 00:23:57,207 Nie. 355 00:23:57,232 --> 00:23:58,949 Chcel som ťa požiadať o tanec. 356 00:23:58,974 --> 00:24:00,121 Na to nemáme čas. 357 00:24:01,787 --> 00:24:03,359 Myslela som... 358 00:24:05,599 --> 00:24:08,379 Vedecká špecialistka Burnhamová a poručík Tyler, 359 00:24:08,404 --> 00:24:10,240 dostavte sa na mostík. 360 00:24:11,233 --> 00:24:12,799 Záchrana v poslednej chvíli. 361 00:24:12,824 --> 00:24:14,874 Toto mi vôbec nejde. 362 00:24:14,899 --> 00:24:18,332 Veru, mali ste s ním ísť na mostík. 363 00:24:18,480 --> 00:24:23,772 Ak hovoríte pravdu, tak do ďalšej slučky už nebudem s Tylerom sama. 364 00:24:23,949 --> 00:24:26,626 Mali sme šancu a ja som to pokazila. 365 00:24:26,651 --> 00:24:29,926 Máte ho rada. To trochu komplikuje situáciu. 366 00:24:29,951 --> 00:24:31,889 Som z toho mimo. 367 00:24:34,637 --> 00:24:35,849 Zatancujme si. 368 00:24:36,371 --> 00:24:40,691 Z vedeckých dôvodov. Chcem vedieť, s kým tu pracujem. 369 00:24:41,380 --> 00:24:45,026 Povedzme, že chcem vystúpiť z ulity. 370 00:24:45,637 --> 00:24:48,363 Ako ľudia vytvárajú vzťah? 371 00:24:48,620 --> 00:24:52,202 S Hughom sme sa zaľúbili potom, čo som mu povedal, aby zmizol. 372 00:24:52,671 --> 00:24:56,000 - To nedáva zmysel. - Láska nie je logická. 373 00:24:56,025 --> 00:24:58,540 Prosím, necháte ma viesť? 374 00:25:00,295 --> 00:25:03,596 Bol som v úžasnej kaviarni na Alfa Centauri, 375 00:25:03,621 --> 00:25:07,701 keď som od ďalšieho stola začul hrozné zvuky. 376 00:25:09,704 --> 00:25:14,597 Počuli ste, že by niekto skúšal pohmkávať kasseelianskú operu? 377 00:25:14,794 --> 00:25:16,556 Myslím, že nie. 378 00:25:16,704 --> 00:25:20,538 No, povedal som mu, nech si presadne, alebo prestane. 379 00:25:20,700 --> 00:25:24,899 Miesto toho si sadol priamo ku mne. 380 00:25:25,893 --> 00:25:27,902 A vydržal až dodnes. 381 00:25:29,006 --> 00:25:33,783 Prečo to urobil, po vašom drzom výstupe? 382 00:25:33,952 --> 00:25:36,744 Vyjadril som tým svoje pocity. 383 00:25:37,100 --> 00:25:39,080 Tak urobil to isté. 384 00:25:39,701 --> 00:25:41,753 A to sa nám na sebe páči. 385 00:25:43,227 --> 00:25:44,561 Viem byť úprimná. 386 00:25:45,145 --> 00:25:50,259 Nikdy neskrývajte kým ste. Iba tak môže fungovať vzťah. 387 00:25:54,592 --> 00:25:56,163 Čas vypršal. 388 00:25:57,324 --> 00:25:59,935 Musíme zistiť ako Mudd resetuje časovú slučku. 389 00:26:01,033 --> 00:26:03,188 Nabudúce vám to pôjde lepšie. 390 00:26:03,873 --> 00:26:05,071 Musí. 391 00:26:15,326 --> 00:26:17,057 - Ahoj. - Čau. 392 00:26:17,082 --> 00:26:20,288 Práve som chcel ísť... Chceš tancovať? 393 00:26:20,289 --> 00:26:22,600 Myslela som, že sa neopýtaš nikdy. 394 00:26:27,398 --> 00:26:30,469 - Prosím ťa, budeš viesť? - Hej. 395 00:27:02,745 --> 00:27:06,866 Takže, počula som, že si bol vo väzení s Harry Muddom. 396 00:27:07,777 --> 00:27:13,050 - Takže nebudeme kecať iba tak? - Vlastne mi to nikdy nešlo. 397 00:27:13,882 --> 00:27:16,052 Ale uvedomila som si... 398 00:27:17,273 --> 00:27:19,680 že vzťahy sa budujú na úprimnosti. 399 00:27:20,075 --> 00:27:22,687 Takže takto: Harry Mudd je na lodi. 400 00:27:23,239 --> 00:27:28,547 O pár minút sa zmocní lode. Chce ju predať Klingonom. 401 00:27:28,572 --> 00:27:30,344 Uväznil nás v časovej slučke. 402 00:27:30,369 --> 00:27:31,946 Harry Mudd? 403 00:27:32,782 --> 00:27:36,727 - Počkaj, toto je vulkánsky humor? - Kiežby. 404 00:27:36,955 --> 00:27:41,510 - Prečo za mnou neprišiel Stamets? - Už to skúšal predtým. 405 00:27:41,535 --> 00:27:44,346 Myslel, že ľahšie uveríš mne. 406 00:27:44,415 --> 00:27:48,879 - Prečo? - Lebo ťa mám rada. 407 00:27:51,823 --> 00:27:54,300 A myslí si, že ma máš rád tiež. 408 00:27:55,764 --> 00:27:57,551 Táto noc je divná. 409 00:28:00,239 --> 00:28:01,975 No zároveň veľmi zaujímavá. 410 00:28:05,431 --> 00:28:08,895 Ak sa čas naozaj opakuje, tak na tomto nezáleží. 411 00:28:23,207 --> 00:28:26,322 Bolo to krásne. 412 00:28:31,738 --> 00:28:34,276 Vedecká špecialistka Burnhamová a poručík Tyler, 413 00:28:34,301 --> 00:28:36,257 dostavte sa na mostík. 414 00:28:36,699 --> 00:28:38,300 Nie, ignoruj to prosím. 415 00:28:38,325 --> 00:28:41,528 - Musíme. - Dobre, dobre. 416 00:28:43,216 --> 00:28:44,766 Tak, ako môžem pomôcť? 417 00:28:45,842 --> 00:28:49,103 Spomínal niekedy Mudd zariadenie, ktoré by mu pomohlo 418 00:28:49,287 --> 00:28:51,648 spáchať niečo takého rozsahu? 419 00:28:52,241 --> 00:28:56,947 Áno, on... chvastal sa, že vylúpil Betazoidskú banku. 420 00:28:58,448 --> 00:29:03,200 Opevnenú, s vysokou ostrahou. So striedavým šifrovaním, 421 00:29:04,104 --> 00:29:09,832 molekulovými zámkami a chránenú heslami z DNA. 422 00:29:11,415 --> 00:29:14,503 Mudd tvrdil, že si zapamätal bezpečnostné vzorce. 423 00:29:16,796 --> 00:29:19,249 Myslel som, že je to ďalšia z jeho lží. 424 00:29:20,174 --> 00:29:22,637 Ale ak by mal nekonečný počet pokusov... 425 00:29:22,662 --> 00:29:25,476 Povedal ako to urobil? 426 00:29:26,545 --> 00:29:29,810 Niečo o nerovnovážnom stave hmoty. 427 00:29:31,811 --> 00:29:33,319 Časový kryštál. 428 00:29:34,238 --> 00:29:36,568 Učili sme sa o nich na Vulkánskej akadémii. 429 00:29:37,085 --> 00:29:39,573 Ale polčas rozpadu ich štruktúry je nepredvídateľný. 430 00:29:39,598 --> 00:29:42,730 Žiadnej federačnej rase sa nepodarilo stabilizovať ich. 431 00:29:43,091 --> 00:29:44,092 Technológiu musela zdokonaliť 432 00:29:44,117 --> 00:29:47,039 štvordimenzionálna rasa a teraz ju má Mudd. 433 00:29:47,809 --> 00:29:51,639 Tak vystopujme Mudda a uvidíme, či má so sebou jeden z kryštálov. 434 00:29:51,964 --> 00:29:53,614 Vieme kde je teraz? 435 00:29:55,961 --> 00:29:57,195 Poďme. 436 00:30:03,273 --> 00:30:05,436 Je tá ryba už na palube? 437 00:30:05,461 --> 00:30:08,349 Vlastne to nie je ryba, ide o... 438 00:30:10,635 --> 00:30:13,066 Kde dopekla je Burnhamová a Tyler? 439 00:30:19,653 --> 00:30:21,045 Pán Saru? 440 00:30:21,070 --> 00:30:23,573 Nechápem, pane. Nemám prístup k ovládaniu lode. 441 00:30:23,818 --> 00:30:24,991 Počítač. 442 00:30:26,241 --> 00:30:28,047 Počítač, odpovedz! 443 00:30:28,635 --> 00:30:30,013 Nechajte, skúsim to ja. 444 00:30:30,038 --> 00:30:33,391 Počítač, zníž hlasitosť, nech sa tu dá rozprávať. 445 00:30:33,416 --> 00:30:35,501 - Áno, kapitán Mudd. - Kapitán Mudd? 446 00:30:35,526 --> 00:30:40,756 Neveril som, že to poviem, ale už mám dosť škodoradosti. 447 00:30:40,781 --> 00:30:43,943 V každom prípade, toto je moja loď. 448 00:30:43,968 --> 00:30:44,983 Tvoja loď? 449 00:30:45,008 --> 00:30:47,735 - V žiadnom prípade. - Dobre Mudd, koniec zábavy. 450 00:30:47,760 --> 00:30:49,346 Vráť sa do diery, z ktorej si vyliezol. 451 00:30:49,371 --> 00:30:50,845 Do väzenia. 452 00:30:55,033 --> 00:30:58,078 Neviem, ako ste prevzali kontrolu, ale porušujete... 453 00:30:58,103 --> 00:31:03,407 ...pravidlo 7-5-3. Áno, to som už počul veľakrát. 454 00:31:03,550 --> 00:31:07,867 Povedz mi, vychrtlina, videl si niekedy toto? 455 00:31:07,899 --> 00:31:11,616 Z 823 spôsobov ako sa dá umrieť vo vesmíre, 456 00:31:11,642 --> 00:31:15,292 toto je vraj najbolestivejší. 457 00:31:15,944 --> 00:31:19,658 Našiel som to v pelechu vášho bývalého kapitána. 458 00:31:19,683 --> 00:31:25,759 Zbraň z tmavej hmoty očividne trhá molekuly na subatomárnej úrovni. 459 00:31:25,964 --> 00:31:29,044 Ak sa teda ktokoľvek z vás plánuje stať hrdinom, 460 00:31:29,069 --> 00:31:33,657 vrátane teba, bezvýznamný komunikačný dôstojník, 461 00:31:34,328 --> 00:31:36,819 zistíte, že je iba málo toho, čo neviem. 462 00:31:37,295 --> 00:31:41,763 Teraz... usaď sa. Trochu to zabolí. 463 00:31:42,257 --> 00:31:43,779 Mudd! 464 00:31:50,569 --> 00:31:52,015 Zdá sa, že si minul. 465 00:32:05,646 --> 00:32:07,468 Tak toto bolo nové. 466 00:32:11,900 --> 00:32:14,308 Nepotrebujeme žiadne ďalšie zbytočné straty. 467 00:32:15,352 --> 00:32:18,110 - Prosím. - Tak dobre. Počúvajte. 468 00:32:18,275 --> 00:32:21,485 Jeden z vás mi vysvetlí ako sa používa tento prekliaty pohon... 469 00:32:21,915 --> 00:32:24,820 alebo pán Bidlo umrie v bolestiach. 470 00:32:25,437 --> 00:32:28,273 Tak ako spustím spórový pohon? 471 00:32:28,298 --> 00:32:29,890 Hmm? 472 00:32:31,303 --> 00:32:39,935 Rozložím každého jedného z vás v kŕčovitých pekelných bolestiach, 473 00:32:39,978 --> 00:32:43,671 jedného za druhým, a začnem s tebou. 474 00:32:44,459 --> 00:32:45,709 Stop! 475 00:32:45,734 --> 00:32:49,724 Už sa nemôžem pozerať, ako zabíjate ľudí. 476 00:32:56,697 --> 00:32:58,560 Na pohon potrebujete mňa. 477 00:32:59,586 --> 00:33:00,855 Paráda. 478 00:33:01,162 --> 00:33:04,191 Poďme teda do strojovne. Počítač. 479 00:33:04,398 --> 00:33:05,621 Vypeckuj hlasitosť. 480 00:33:06,814 --> 00:33:08,786 Cieľ: strojovňa. 481 00:33:08,811 --> 00:33:10,154 Zbohom. 482 00:33:17,035 --> 00:33:19,406 Tilly, kde si? 483 00:33:20,999 --> 00:33:25,644 - Takže, aj ja som umrela? - Všetci sme zomreli, mnohokrát. 484 00:33:25,820 --> 00:33:28,142 Ale Mudd má teraz všetko, čo potrebuje. 485 00:33:28,167 --> 00:33:31,212 Ak ho nezastavíme, vráti <i>Discovery</i> do normálneho času, 486 00:33:31,237 --> 00:33:33,251 a loď predá Klingonom. 487 00:33:33,276 --> 00:33:37,280 Každý kto zomrel, zostane mŕtvy, a Hviezdna flotila prehrá vojnu. 488 00:33:37,305 --> 00:33:40,726 Všimla som si, že Mudd nosí kryštál na zápästí. 489 00:33:41,116 --> 00:33:44,826 Na vytvorenie energie potrebnej na časové posuny je však malý. 490 00:33:44,851 --> 00:33:46,726 Musí tu byť väčší zdroj energie. 491 00:33:46,751 --> 00:33:47,984 Dobre. 492 00:33:48,036 --> 00:33:50,520 Niečo mám. 493 00:33:52,554 --> 00:33:54,783 Práve ti to posielam. 494 00:33:59,060 --> 00:34:01,715 Chúďatko. Niet divu, že ti je zle. 495 00:34:01,716 --> 00:34:05,359 Mudd v nej skryl loď a na lodi svoj kryštál. 496 00:34:05,361 --> 00:34:10,213 Kryštál má rovnaké znaky ako zariadenie na Muddovom zápästí. 497 00:34:10,541 --> 00:34:13,396 Vieme to transportovať von a zneškodniť? 498 00:34:13,421 --> 00:34:16,333 Nie, lebo Mudd ovláda všetky kľúčové systémy lode. 499 00:34:16,358 --> 00:34:17,997 Nemáme čas. 500 00:34:18,022 --> 00:34:20,554 Teraz, keď Mudd vie, ako ovládať spórový pohon, 501 00:34:20,579 --> 00:34:24,145 musíme ho prinútiť, aby on sám resetol časovú líniu. 502 00:34:24,170 --> 00:34:26,200 Vravela si, že už nemá dôvod resetnúť čas. 503 00:34:26,225 --> 00:34:28,102 Má všetko, čo Klingoni chcú. 504 00:34:28,127 --> 00:34:29,276 Nie, nemá. 505 00:34:30,388 --> 00:34:33,945 Kapitánov denník, hviezdny dátum 2137,2. 506 00:34:33,970 --> 00:34:37,182 Tu kapitán Harcourt Fenton Mudd. 507 00:34:37,471 --> 00:34:40,370 Chystám sa uzavrieť obchod tisícročia. 508 00:34:42,148 --> 00:34:43,457 Vstúpte. 509 00:34:48,357 --> 00:34:51,975 Ste tu ako doma. Mali ste byť kapitánom. 510 00:34:51,999 --> 00:34:55,043 Nie, ja rozkazy nedávam, ani neposlúcham. 511 00:34:55,184 --> 00:34:59,887 Slnečná žiara je mojou milovanou, a ja ju nasledujem kamkoľvek ide. 512 00:34:59,912 --> 00:35:01,825 Aha. A čo Stella? 513 00:35:01,850 --> 00:35:02,981 Čože? 514 00:35:03,006 --> 00:35:08,648 Ach, áno. Ó, Stella. Moja životná láska, ach Stella. 515 00:35:08,673 --> 00:35:10,317 Vojna mi ju vzala. 516 00:35:10,601 --> 00:35:13,616 Dve duše si nikdy neboli tak súdené. 517 00:35:13,641 --> 00:35:15,161 Romantické? Áno. 518 00:35:15,322 --> 00:35:17,658 Tragické. To ešte viac. 519 00:35:18,250 --> 00:35:21,903 No najväčšie lásky sú vždy tragické, či nie? 520 00:35:21,928 --> 00:35:23,333 Skončili ste? 521 00:35:23,358 --> 00:35:24,263 Skoro. 522 00:35:24,288 --> 00:35:28,038 Počítač, pošli prosím našu polohu čakajúcej klingonskej lodi. 523 00:35:28,063 --> 00:35:30,890 - S úctou, Harry Mudd. - Súradnice odoslané. 524 00:35:30,915 --> 00:35:31,945 Teraz som skončil. 525 00:35:31,970 --> 00:35:35,053 Klingoni zaplatia celý majetok, aby vyhrali túto vojnu. 526 00:35:35,145 --> 00:35:38,028 Je však jedna vec, za ktorú zaplatia viac. 527 00:35:38,053 --> 00:35:39,287 Ó, vážne? 528 00:35:39,770 --> 00:35:44,701 Za mňa. Zabila som T'Kuvmu, klingonského mesiáša. 529 00:35:44,726 --> 00:35:48,011 To je hlúposť. Prezrel som zoznam dôstojníkov. 530 00:35:48,036 --> 00:35:49,287 Ste nikto. 531 00:35:49,312 --> 00:35:52,901 Nie som dôstojník. Som Michael Burnhamová. 532 00:35:53,567 --> 00:35:56,012 - Počítač, potvrď. - Identita potvrdená. 533 00:35:56,037 --> 00:35:57,979 Kapitán Mudd, cudzia loď volá... 534 00:35:58,019 --> 00:35:58,614 Ticho. 535 00:35:58,639 --> 00:36:03,370 Za túto loď získate značné bohatstvo. Ale akú cenu mám pre nich ja? 536 00:36:05,879 --> 00:36:07,177 Veru áno. 537 00:36:08,439 --> 00:36:09,599 Väčšiu. 538 00:36:10,255 --> 00:36:13,547 Oveľa, oveľa väčšiu. 539 00:36:14,915 --> 00:36:18,760 Ale prečo mi to všetko hovoríte? Čo z toho máte? 540 00:36:19,076 --> 00:36:21,096 Poručík Tyler. 541 00:36:21,901 --> 00:36:24,433 Poručík Tyler je mŕtvy. 542 00:36:25,229 --> 00:36:26,557 Nie nadlho. 543 00:36:26,582 --> 00:36:28,261 Čože? Nie! 544 00:36:38,313 --> 00:36:40,415 - Kapitán Mudd, - Doriti. 545 00:36:40,440 --> 00:36:42,910 volajú nás Klingoni. 546 00:36:45,137 --> 00:36:47,372 Doprde... 547 00:37:30,467 --> 00:37:32,295 Kapitán Mudd. 548 00:37:39,464 --> 00:37:41,014 Čo to má znamenať? 549 00:37:42,794 --> 00:37:44,105 Vaše kreslo. 550 00:37:44,130 --> 00:37:45,528 Čo sa deje? 551 00:37:45,762 --> 00:37:48,880 Ty. Podvádzal si. 552 00:37:49,390 --> 00:37:52,029 Našepkávaš ostatným, aby si zachránil priateľov. 553 00:37:52,054 --> 00:37:55,510 Beztak, čokoľvek ti napadlo, vyriešim to. 554 00:37:55,535 --> 00:38:00,219 Dovtedy budem resetovať čas. Mudda nedostane nikto. 555 00:38:00,244 --> 00:38:04,321 Poručík Stamets nám dokázal, že váš úspech je nevyhnutný. 556 00:38:04,346 --> 00:38:07,891 Použil som komplexnú vedeckú analýzu. 557 00:38:08,533 --> 00:38:10,971 Musí to prestať v záujme nás všetkých. 558 00:38:10,996 --> 00:38:16,335 Takže, Harcourt Fenton Mudd... <i>USS Discovery</i> je vaša. 559 00:38:16,360 --> 00:38:17,647 A rovnako aj ja. 560 00:38:18,180 --> 00:38:19,344 Vyhrali ste. 561 00:38:20,556 --> 00:38:22,727 - Nesnažte sa podviesť podvodníka. - Nesnažím. 562 00:38:22,752 --> 00:38:25,031 Jednám s obchodníkom. 563 00:38:25,216 --> 00:38:26,610 Moja ponuka je jednoduchá. 564 00:38:26,635 --> 00:38:33,658 Život mojej posádky na výmenu za... Burnhamovú, loď a Stametsa. 565 00:38:33,683 --> 00:38:36,452 Ako môže federačný kapitán dopustiť niečo také? 566 00:38:36,477 --> 00:38:41,543 Nedovolím zopakovať skazu <i>USS Buran</i>. 567 00:38:41,568 --> 00:38:45,866 Vykonáme čokoľvek bude požadovať náš nový majiteľ, 568 00:38:46,091 --> 00:38:49,873 ak dostaneme sľub, že ušetríte posádku lode. 569 00:38:52,783 --> 00:38:54,646 Vaše slovo, Mudd. 570 00:39:06,157 --> 00:39:09,177 Nuž, ja som nikdy za dobrotu neodplatil na žobrotu. 571 00:39:09,202 --> 00:39:11,509 Máte moje slovo. 572 00:39:11,538 --> 00:39:13,179 Výborne, výborne. 573 00:39:13,204 --> 00:39:14,938 - Počítač. - Čakám. 574 00:39:14,963 --> 00:39:17,962 Počítač, pošli našu polohu čakajúcej klingonskej lodi. 575 00:39:17,987 --> 00:39:19,614 S úctou, Harry Mudd. 576 00:39:19,639 --> 00:39:21,735 Odosielam, kapitán Mudd. 577 00:39:21,826 --> 00:39:23,237 Teraz... 578 00:39:23,262 --> 00:39:25,575 toto je vaša posledná šanca zastaviť ma. 579 00:39:25,600 --> 00:39:28,847 No návratu do časovej línie máme 30 sekúnd, 580 00:39:28,872 --> 00:39:30,760 a už nebude cesty späť. 581 00:39:30,785 --> 00:39:33,456 Kapitán, detegovaná warpová stopa. 582 00:39:33,481 --> 00:39:37,545 Nikdy som neveril, že tých vráskavých bastardov uvidím tak rád. 583 00:39:38,815 --> 00:39:46,113 Pozrite: 5, 4, 3, 2, 1. 584 00:39:46,379 --> 00:39:48,285 Kapitán Mudd, 585 00:39:48,310 --> 00:39:51,098 - Klingoni nás volajú. - Paráda. 586 00:39:51,357 --> 00:39:55,372 - Privítajme našich hostí na palube. - Rozumiem, dvaja na transport. 587 00:39:55,397 --> 00:39:57,404 Transportujte ich keď vojdeme do transportnej miestnosti. 588 00:39:57,429 --> 00:40:00,242 Poďte. Zoznámte sa s novými pánmi. 589 00:40:00,667 --> 00:40:02,624 Ty nie, starec. 590 00:40:02,917 --> 00:40:06,966 Naozaj mi bude chýbať, že ťa nemôžem zabiť, Lorca. 591 00:40:09,802 --> 00:40:12,870 - Vyzeráte šťastne. - Počúvaj, zlatíčko, 592 00:40:12,895 --> 00:40:16,290 Bol som v prdeli odkedy som sa narodil. Toto si zaslúžim. 593 00:40:16,315 --> 00:40:21,364 Takže to vlastne nikdy nebolo o Stelle, však? Vždy to bolo o vás. 594 00:40:21,849 --> 00:40:25,677 Vždy ste hovorili, ako ste ju stratili vo vojne, 595 00:40:25,702 --> 00:40:29,146 no jej otec je známy obchodník so zbraňami, čo na vojne zarobil. 596 00:40:29,171 --> 00:40:33,989 Nájsť ich nemohlo byť zložité, jedine, že by ste nechceli. 597 00:40:33,990 --> 00:40:35,927 Baróna Grimesa som nikdy nespomínal. 598 00:40:35,952 --> 00:40:39,282 Nie, ale knižnica <i>Discovery</i> nepatrí medzi kľúčové systémy. 599 00:40:39,518 --> 00:40:41,459 Asi ste mali zablokovať aj tie. 600 00:40:41,484 --> 00:40:45,228 Bez časového kryštálu sa však z tejto chyby nemôžete poučiť. 601 00:40:45,253 --> 00:40:47,691 Ukázalo sa, že Stella vás hľadala. 602 00:40:47,716 --> 00:40:50,691 Tak veľmi, že jej otec na vás vypísal odmenu. 603 00:40:50,716 --> 00:40:54,411 - Nechceli ste ujsť za Stellou. - Utekali ste od nej. 604 00:40:54,947 --> 00:40:58,474 Ušli ste od barónovej dcéry spolu s jej venom. 605 00:40:58,499 --> 00:41:01,032 Stella bola lákavým cieľom, ktorému ste neodolali. 606 00:41:01,057 --> 00:41:03,288 No ošklbať jej otca bol riskantný ťah. 607 00:41:03,313 --> 00:41:05,857 Niet divu, že tak túžite po dohode s Klingonmi. 608 00:41:06,156 --> 00:41:07,567 Potrebujete zmiznúť. 609 00:41:07,592 --> 00:41:11,631 A skoro vám to vyšlo, až na mňa 610 00:41:11,656 --> 00:41:15,615 keďže ja fungujem mimo bežný časopriestor. 611 00:41:15,640 --> 00:41:20,524 Ty mudrlant, zabudol si, že Klingoni sa každú chvíľku 612 00:41:20,529 --> 00:41:22,086 transportujú na loď? 613 00:41:22,490 --> 00:41:25,953 Na sľub, ktorý som dal Lorcovi, môžete zabudnúť. 614 00:41:25,979 --> 00:41:30,293 Práve ste odsúdili posádku na život v otroctve, vy géniovia. 615 00:41:30,318 --> 00:41:33,200 Harry, žiadni Klingoni neprídu. 616 00:41:33,438 --> 00:41:35,466 Kapitánske kreslo sme presmerovali. 617 00:41:35,491 --> 00:41:37,943 Tiež nepatrí medzi kľúčové systémy. 618 00:41:37,968 --> 00:41:40,121 Naše súradnice ste neposlali svojim kupcom. 619 00:41:40,146 --> 00:41:44,237 Poslali ste ich Stelle a jej tatkovi. 620 00:41:46,173 --> 00:41:49,052 Zdá sa, že sa dá podviesť podvodníka. 621 00:41:50,094 --> 00:41:52,260 Poďme. 622 00:41:52,708 --> 00:41:54,802 Počítač, okamžite zruš transport. 623 00:41:54,827 --> 00:41:56,391 Zamietnuté. 624 00:41:58,362 --> 00:42:02,722 Harcourt. Kde si bol? 625 00:42:02,747 --> 00:42:06,081 Tak som sa o teba bála. 626 00:42:07,381 --> 00:42:11,858 Och, bol to taký... taký búrlivý rok. 627 00:42:11,883 --> 00:42:16,124 - Ani neviem ako to vysvetliť. - Pokús sa. 628 00:42:16,205 --> 00:42:19,097 Iste, iste. Samozrejme. 629 00:42:19,122 --> 00:42:20,776 Vieš koľko si pre mňa znamenala. 630 00:42:20,801 --> 00:42:22,083 Znamenáš. 631 00:42:22,269 --> 00:42:24,194 Koľko pre mňa znamenáš. 632 00:42:24,219 --> 00:42:25,812 Ale, aby som bol smrteľne úprimný, 633 00:42:25,837 --> 00:42:29,125 viedol som život zaťažený, ako by som to... 634 00:42:29,174 --> 00:42:31,157 dlhmi a zlými rozhodnutiami. 635 00:42:31,225 --> 00:42:33,695 Moja povesť je hrozne poškvrnená. 636 00:42:33,720 --> 00:42:35,839 A nedokázal som žiť v zväzku s tebou, 637 00:42:35,864 --> 00:42:39,437 s takými charakterovými vadami, preto som sa vybral odstrániť ich. 638 00:42:39,462 --> 00:42:43,436 Môj plán však vôbec nevyšiel. 639 00:42:44,165 --> 00:42:51,585 Harry, vždy som vedela, aký si. A nikdy mi to nevadilo. 640 00:42:51,611 --> 00:42:55,030 Mohli sme tým problémom čeliť spoločne a... 641 00:42:55,401 --> 00:42:58,245 o všetko ostatné by sa postaral tatko. 642 00:42:58,270 --> 00:43:02,542 Všetky tvoje dlžoby boli zjednotené pod jediného vertiteľa. 643 00:43:02,617 --> 00:43:07,965 Pre dcéru by som urobil čokoľvek, a ona 644 00:43:08,200 --> 00:43:10,297 má rada teba, Mudd. 645 00:43:10,377 --> 00:43:13,717 Teraz, vďaka týmto dôstojníkom, 646 00:43:13,742 --> 00:43:16,620 konečne uzavrieš so Stellou počestný zväzok. 647 00:43:16,645 --> 00:43:21,477 A ohľadom Hviezdnej flotily, nechcem byť vašej organizácii nič dlžný. 648 00:43:22,008 --> 00:43:23,750 Ako sa vám odplatím? 649 00:43:23,775 --> 00:43:28,355 Zabezpečte, že pán Mudd strávi zvyšok života po boku vašej dcéry, 650 00:43:28,380 --> 00:43:30,090 a už nám nikdy neskríži cestu. 651 00:43:30,115 --> 00:43:31,860 Považujte za vybavené. 652 00:43:33,329 --> 00:43:37,157 Poď sem, Harcourt, ty nezbedník. 653 00:43:58,110 --> 00:44:00,421 - Čau. - Čau. 654 00:44:01,813 --> 00:44:04,649 Stamets mi povedal, že v predošlých slučkách sme, ehm... 655 00:44:06,850 --> 00:44:08,021 tancovali. 656 00:44:08,730 --> 00:44:10,023 Hej. 657 00:44:10,421 --> 00:44:13,027 Tiež mi to spomenul. 658 00:44:16,082 --> 00:44:17,906 Vravel, že sa mi to páčilo. 659 00:44:20,527 --> 00:44:21,910 Nemôžem tomu uveriť. 660 00:44:23,001 --> 00:44:24,193 Prečo? 661 00:44:25,230 --> 00:44:27,248 Tancujem dobre. 662 00:44:29,537 --> 00:44:31,921 - Nemyslela som... - V pohode, Burnhamová. 663 00:44:33,163 --> 00:44:34,238 Chápem. 664 00:44:48,540 --> 00:44:49,900 To, čo cítim... 665 00:44:51,441 --> 00:44:52,902 je zložité... 666 00:44:53,565 --> 00:44:54,570 a zvláštne. 667 00:44:57,082 --> 00:44:58,446 V poriadku. 668 00:44:58,844 --> 00:45:00,451 Nikam nejdem. 669 00:45:08,599 --> 00:45:09,836 Čo je? 670 00:45:11,487 --> 00:45:13,757 Škoda len, že sme zmeškali prvý bozk. 671 00:45:18,750 --> 00:45:20,202 Osobný denník. 672 00:45:20,227 --> 00:45:25,432 Tak ako opakovanie sa upevňuje opakovaním, zmena plodí ďalšiu zmenu. 673 00:45:27,140 --> 00:45:31,247 Myslím, že asi nikdy skutočne nevieme, čo nás čaká. 674 00:45:31,346 --> 00:45:34,818 Niekedy je jediným spôsobom, ako zistiť kam patríte, 675 00:45:34,843 --> 00:45:37,277 vystúpiť z kolobehu rutiny. 676 00:45:38,136 --> 00:45:43,743 Lebo miesto, kam naozaj patríte, niekedy vytrvalo čaká hneď za rohom. 677 00:45:44,283 --> 00:45:50,009 preložil koba pre www.titulky.com........