1
00:00:24,190 --> 00:00:28,511
Titulky: Huck Finn

2
00:01:46,880 --> 00:01:48,881
Pripravím ti raňajky?

3
00:01:54,680 --> 00:01:56,680
Nemusíš.

4
00:01:56,600 --> 00:02:00,473
Odsúdený - prvá časť

5
00:02:03,720 --> 00:02:06,758
<i>Náš dnešný hosť</i>

6
00:02:07,200 --> 00:02:09,998
<i>nám neraz uľahčil prácu.</i>

7
00:02:12,240 --> 00:02:17,109
<i>V mnohých prípadoch nám pomohol človek,</i>

8
00:02:17,280 --> 00:02:20,875
<i>ktorý je považovaný za najlepšieho</i>
<i>profilera vo Švédsku.</i>

9
00:02:21,920 --> 00:02:26,311
<i>Privítajte, prosím, profesora,</i>
<i>Sebastiana Bergmana.</i>

10
00:02:47,200 --> 00:02:51,079
Dobré popoludnie.
Vrátil som sa.

11
00:02:55,040 --> 00:02:57,076
Mikrofón nechám iným.

12
00:02:58,800 --> 00:03:03,351
Sedíte a čakáte, aby ste sa dozvedeli
čo najviac o profilovaní.

13
00:03:05,000 --> 00:03:09,949
O tom, čo vo Švédsku nazývame
trestným profilom.

14
00:03:11,080 --> 00:03:14,629
Dnes ale ide o niečo iné.

15
00:03:18,200 --> 00:03:21,317
Jediný dôvod prečo som tu je ten,

16
00:03:22,920 --> 00:03:28,040
že môj vydavateľ ma chce vrátiť
späť do života,

17
00:03:28,720 --> 00:03:31,632
aby som predal čo najviac kníh.

18
00:03:32,320 --> 00:03:34,550
To je jasné.

19
00:03:37,680 --> 00:03:40,035
Hlavou sa mi honia iné veci.

20
00:03:41,800 --> 00:03:43,995
Stačí sa pozrieť, kto je v publiku.

21
00:03:47,920 --> 00:03:49,399
Ako sa voláte?

22
00:03:50,560 --> 00:03:52,551
No tak, povedzte mi vaše meno?

23
00:03:53,800 --> 00:03:57,110
- Dolores.
- Rozumiem.

24
........