1
00:00:03,046 --> 00:00:08,259
KANGAXX uvádza:

2
00:03:11,777 --> 00:03:14,185
- Chcete si zatancovať?
- Nie, vďaka.

3
00:03:19,076 --> 00:03:21,365
Správa pre vás.

4
00:03:22,621 --> 00:03:24,080
Vďaka.

5
00:03:24,582 --> 00:03:27,832
Nemôžem prísť.
Daj si na seba pozor.

6
00:03:31,088 --> 00:03:33,045
Mohli by ste vstať?

7
00:03:33,757 --> 00:03:35,916
Kvôli vám?

8
00:03:36,010 --> 00:03:42,130
Dobre, keby ste mohli vstať,
možno... by som ho mohol zastúpiť.

9
00:03:42,224 --> 00:03:44,466
Som sám, tak...

10
00:03:44,560 --> 00:03:47,051
...ak viete,
čo tým myslím...

11
00:03:54,987 --> 00:03:56,529
Dobre, tancujme.

12
00:03:57,573 --> 00:04:00,194
Tak sa mi to páči.

13
00:04:15,841 --> 00:04:20,135
Na týchto miestach sa dá ľahko
zoznámiť.

14
00:04:20,221 --> 00:04:24,764
Ale taký kus ženy, ako vy
sem moc nepatrí.

15
00:04:24,850 --> 00:04:28,895
Poznám jedno oveľa útulnejšie miesto.

16
00:04:28,979 --> 00:04:31,850
Čo na to hovoríte?

17
00:04:32,441 --> 00:04:34,019
Bozkajte ma.

18
00:04:58,968 --> 00:05:03,713
Teraz daj ruky preč z môjho zadku,
kretén, a odveď ma k východu.

19
00:05:18,028 --> 00:05:19,571
Nechaj ma!

20
00:05:30,624 --> 00:05:33,495
Sakra! Tá kurva!

21
00:06:04,283 --> 00:06:08,992
Slečna Marisa je na telefóne.
Pýta sa na vás.

22
00:06:10,331 --> 00:06:12,323
Povedzte, že odchádzam
do New Yorku.

23
00:06:12,416 --> 00:06:13,744
Dobre.
........