1
00:00:01,740 --> 00:00:03,889
<i>Volby, které činíme,</i>

2
00:00:03,890 --> 00:00:06,099
<i>to, jak jednáme,</i>

3
00:00:06,100 --> 00:00:08,929
<i>velké i malé chvíle,</i>

4
00:00:08,930 --> 00:00:12,099
<i>to vše z nás činí síly osudu.</i>

5
00:00:12,100 --> 00:00:17,540
<font color=#004080>STAR WARS: Síly osudu
2x04 – Letecký kousek</font>

6
00:00:23,680 --> 00:00:26,479
Ještě jednou děkuji, že mě
učíš bojové manévry, Ahsoko.

7
00:00:26,480 --> 00:00:28,059
Je mi ctí, Padmé.

8
00:00:28,060 --> 00:00:29,559
<i>Lepšíte se.</i>

9
00:00:29,560 --> 00:00:31,682
<i>Teď se mě zkuste držet.</i>

10
00:00:31,717 --> 00:00:33,560
Jistě.

11
00:00:39,890 --> 00:00:42,087
<i>Vedete si skvěle.</i>

12
00:00:49,220 --> 00:00:51,680
- Pozor!
- Co je to?

13
00:00:59,350 --> 00:01:02,350
To je droidí loď.
Ale nikdo by tu neměl být.

14
00:01:05,930 --> 00:01:08,679
- Jak ji porazíme?
- Droidi neumějí improvizovat.

15
00:01:08,680 --> 00:01:11,350
- Potřebujeme něco nečekaného.
- Jako co?

16
00:01:16,770 --> 00:01:19,474
Padmé, pozor!

17
00:01:23,313 --> 00:01:25,365
<i>Ahsoko!
Jsi v pořádku?</i>

18
00:01:34,430 --> 00:01:38,042
R2, postarej se o ten oheň.

19
00:01:41,810 --> 00:01:42,560
Improvizuju.

20
00:01:57,180 --> 00:01:59,431
Čas otestovat můj trénink.

21
00:02:14,680 --> 00:02:15,769
Ahsoko!

22
00:02:16,867 --> 00:02:22,349
Bez obav.
Toho droida jsem zničila.

23
00:02:22,350 --> 00:02:27,139
- Vy... jste zničila toho droida?
- Překvapivě, ano.
........