1
00:00:00,311 --> 00:00:03,044
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Eretrio...

2
00:00:03,088 --> 00:00:05,040
Dobré ráno, krátkoouško.

3
00:00:05,333 --> 00:00:08,244
Pokud je Allanon tvůj otec,
kdo je tvá matka?

4
00:00:08,666 --> 00:00:10,755
Byla to sestra krále Eventina.

5
00:00:10,800 --> 00:00:14,800
Dříve jsem měl poslání,
za které bych položil život.

6
00:00:14,911 --> 00:00:17,422
Takže Pán zbraní
má svou tajnou minulost.

7
00:00:17,488 --> 00:00:20,022
- Potřebuji se setkat s Rigou.
- To nebude možné.

8
00:00:20,066 --> 00:00:22,244
<i>Moje matka elfy nesnáší.</i>

9
00:00:22,266 --> 00:00:24,777
Tímhle spojenectvím
zase jenom něco plánuje.

10
00:00:24,888 --> 00:00:27,933
<i>Allanona zajali Karmínovci.
Někdo jim o něm řekl.</i>

11
00:00:36,133 --> 00:00:39,133
Přiveď mi toho druida...
Nebo tvůj strýc zemře.

12
00:00:40,866 --> 00:00:42,711
Nech ho na pokoji!

13
00:01:06,511 --> 00:01:08,222
Kdo jste?

14
00:01:11,266 --> 00:01:13,466
Poslal mě jeden starý přítel.

15
00:01:13,777 --> 00:01:15,600
Stráže!

16
00:01:18,844 --> 00:01:20,644
Zastavte tohoto vetřelce.

17
00:01:21,866 --> 00:01:23,688
Zastavte ho!

18
00:01:25,288 --> 00:01:27,333
Koho, Vaše Výsosti?

19
00:01:27,444 --> 00:01:29,933
Bohužel mě nemohou vidět.

20
00:01:51,755 --> 00:01:53,577
Co chcete?

21
00:01:54,422 --> 00:01:56,333
Já nic,

22
00:01:56,533 --> 00:01:58,844
ale Černý mág něco chce.

23
00:01:59,266 --> 00:02:02,111
Brzy se vrátí a přijde
si pro to, co mu patří.
........