1
00:00:05,589 --> 00:00:06,960
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,060 --> 00:00:09,260
- Cos to provedla?
- Dala jsem jí vzpomínku.

3
00:00:09,300 --> 00:00:10,730
Uvědomuješ si, cos udělala?

4
00:00:10,940 --> 00:00:12,560
Půjde dnes večer s námi.

5
00:00:12,620 --> 00:00:15,960
- Zastavte. - Co?
- Mám na sobě sledovací zařízení.

6
00:00:16,000 --> 00:00:17,320
Zaprodal jste nás.

7
00:00:17,780 --> 00:00:19,740
Konvoj vojenských vozidel

8
00:00:19,770 --> 00:00:22,320
bere Lornu
a Reeda na vojenské letiště.

9
00:00:22,350 --> 00:00:23,740
Musíme ho zastavit.

10
00:00:25,850 --> 00:00:27,960
S autobusem je
očividně něco špatně.

11
00:00:28,000 --> 00:00:30,030
Nenávidíte mě tak moc,
že nedopřejete

12
00:00:30,050 --> 00:00:31,630
svému dítěti skutečný život?

13
00:00:31,650 --> 00:00:33,480
Pokud dostaneme šanci,
pomozte mi.

14
00:00:33,650 --> 00:00:36,460
Nejde to.
Něco mi brání ve vytváření.

15
00:00:36,510 --> 00:00:39,760
Vím jen o jedné věci,
co dokáže přerušit schopnosti.

16
00:00:39,800 --> 00:00:41,720
- A co to je?
- Ne co.

17
00:00:42,250 --> 00:00:44,340
Ale kdo. To je Pulse.

18
00:00:44,690 --> 00:00:47,360
Je tam hodně lidí.
Dokážeš je všechny oblbnout?

19
00:00:47,400 --> 00:00:48,760
- Jo.
- Buď opatrný.

20
00:00:50,000 --> 00:00:51,560
Na zem.

21
00:00:56,666 --> 00:00:59,750
Cítím své schopnosti. Není
tu nic, co bych mohla použít.

22
00:00:59,770 --> 00:01:01,950
Všechno je z plastu.
Všechen kov je venku.
........