1
00:00:00,578 --> 00:00:02,877
- Veselú výplatu všetkým.
- Na niekoho si zabudla.

2
00:00:02,879 --> 00:00:04,356
V balíčku pre teba šek nebol.

3
00:00:04,367 --> 00:00:05,398
Možno to vzala.

4
00:00:05,401 --> 00:00:08,028
- To by nikdy neurobila.
- Buď je na mňa nasraná,

5
00:00:08,039 --> 00:00:09,629
alebo je nekompetentná.

6
00:00:09,632 --> 00:00:11,329
Ani len nechcem pomyslieť na to,

7
00:00:11,340 --> 00:00:13,595
že by si nasrala niekoho
z mojich priateľov

8
00:00:13,606 --> 00:00:15,704
len preto, aby si vyzerala lepšie.

9
00:00:15,715 --> 00:00:18,923
Čo by sa stalo, keby som
tento mesiac nezaplatila nájom?

10
00:00:18,934 --> 00:00:21,173
Môžeš zostať tak dlho,
ako len chceš.

11
00:00:21,184 --> 00:00:23,185
Si dobrým priateľom.

12
00:00:24,439 --> 00:00:25,893
Oci, čo sa deje?

13
00:00:25,904 --> 00:00:28,414
Už vám tu prekážam príliš dlho.

14
00:00:28,417 --> 00:00:30,553
Mám tri skvelé pracovné ponuky.

15
00:00:30,564 --> 00:00:35,803
Som pripravený na novú kapitolu
Ramóna Dawsona.

16
00:00:37,432 --> 00:00:39,902
Tá práca je skvelá, vieš.

17
00:00:39,913 --> 00:00:44,149
Nie sú najpriateľskejší, ale
pomaly si na tvojho ocka zvykajú.

18
00:00:44,152 --> 00:00:45,551
To je super.

19
00:00:45,554 --> 00:00:47,587
Sú trochu zastaralý v spôsobe,

20
00:00:47,590 --> 00:00:50,143
akým využívajú
svoju pracovnú silu.

21
00:00:50,154 --> 00:00:51,593
Aby som to skrátil,

22
00:00:51,596 --> 00:00:53,930
požiadal som o stretnutie
s Jakeom, dobre?

23
00:00:53,933 --> 00:00:56,236
Pretože mu chcem predstaviť
........