1
00:00:00,978 --> 00:00:03,277
- Veselú výplatu všetkým.
- Na niekoho si zabudla.

2
00:00:03,279 --> 00:00:04,756
V balíčku pre teba šek nebol.

3
00:00:04,767 --> 00:00:05,798
Možno to vzala.

4
00:00:05,801 --> 00:00:08,428
- To by nikdy neurobila.
- Buď je na mňa nasraná,

5
00:00:08,439 --> 00:00:10,029
alebo je nekompetentná.

6
00:00:10,032 --> 00:00:11,729
Ani len nechcem pomyslieť na to,

7
00:00:11,740 --> 00:00:13,995
že by si nasrala niekoho
z mojich priateľov

8
00:00:14,006 --> 00:00:16,104
len preto, aby si vyzerala lepšie.

9
00:00:16,115 --> 00:00:19,323
Čo by sa stalo, keby som
tento mesiac nezaplatila nájom?

10
00:00:19,334 --> 00:00:21,573
Môžeš zostať tak dlho,
ako len chceš.

11
00:00:21,584 --> 00:00:23,585
Si dobrým priateľom.

12
00:00:24,839 --> 00:00:26,293
Oci, čo sa deje?

13
00:00:26,304 --> 00:00:28,814
Už vám tu prekážam príliš dlho.

14
00:00:28,817 --> 00:00:30,953
Mám tri skvelé pracovné ponuky.

15
00:00:30,964 --> 00:00:36,203
Som pripravený na novú kapitolu
Ramóna Dawsona.

16
00:00:37,832 --> 00:00:40,302
Tá práca je skvelá, vieš.

17
00:00:40,313 --> 00:00:44,549
Nie sú najpriateľskejší, ale
pomaly si na tvojho ocka zvykajú.

18
00:00:44,552 --> 00:00:45,951
To je super.

19
00:00:45,954 --> 00:00:47,987
Sú trochu zastaralý v spôsobe,

20
00:00:47,990 --> 00:00:50,543
akým využívajú
svoju pracovnú silu.

21
00:00:50,554 --> 00:00:51,993
Aby som to skrátil,

22
00:00:51,996 --> 00:00:54,330
požiadal som o stretnutie
s Jakeom, dobre?

23
00:00:54,333 --> 00:00:56,636
Pretože mu chcem predstaviť
........